Pääkirjoitus
Tilaajille

Ih­mis­ten riisto kuriin – ul­ko­mai­sen työ­voi­man hy­väk­si­käy­tön laa­juut­ta ei ole vält­tä­mät­tä ym­mär­ret­ty

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaa on syytä tehostaa ja ottaa käyttöön uusia ehdotettuja toimenpiteitä. Nyt on korkea aika tehdä töitä sen puolesta, että Suomessa toimitaan jatkossakin suomalaisten työmarkkinoiden pelisäännöillä.

Työmininsteri Tuula Haataisen keväällä asettama työryhmä on valmistellut työperäisen maahanmuuton hyväksikäytön vastaisia toimia osana harmaan talouden torjunnan strategiaa. Ministerin mukaan työperäistä maahanmuuttoa edistetään vain, jos sen rinnalla kulkevat toimenpiteet, jotka torjuvat haittailmiöitä.
Työmininsteri Tuula Haataisen keväällä asettama työryhmä on valmistellut työperäisen maahanmuuton hyväksikäytön vastaisia toimia osana harmaan talouden torjunnan strategiaa. Ministerin mukaan työperäistä maahanmuuttoa edistetään vain, jos sen rinnalla kulkevat toimenpiteet, jotka torjuvat haittailmiöitä.
Kuva: Jussi Leinonen

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaan saadaan kaivattuja uusia työkaluja, kun työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän toimenpide-ehdotukset toteutetaan ja osa niistä tulee lakipaketteina eduskuntaan vielä tänä syksynä.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö jää helposti piiloon. Tavallinen kuluttaja ei aina havaitse riistotyötä käyttäessään tarjolla olevia palveluja, vaan tyytyy ihastelemaan vierasmaalaisten työntekijöiden ahkeruutta. Toisaalta yleisen elämänkokemuksen perusteella pitäisi ymmärtää, mistä on kyse, sillä havaittavissa on myös tapauksia, joissa työvoiman riistomaiset olosuhteet paistavat läpi.