Mainos

Hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­stra­te­gia hy­väk­syt­tiin – syk­syl­lä kä­sit­te­lyyn nou­se­vat yrit­tä­jil­le tärkeät mo­ni­tuot­ta­ja­mal­li, pal­ve­lu­se­te­li ja kus­tan­nus­ten lä­pi­nä­ky­vyys

Hyvinvointialueen palvelustrategia hyväksyttiin toukokuun alussa aluevaltuustossa. Siinä ei ollut vielä mainintoja sosiaali- ja terveyspalvelualan yrittäjiä kiinnostavista asioista, kuten monituottajamallista, palvelu- setelistä tai kustannusten läpinäkyvyydestä.

Paikallis- ja sote-politiikkaan osallistumisen vastapainona Kai Pajala harrastaa galleristina Juhani Palmun taiteen keräilyä.
Paikallis- ja sote-politiikkaan osallistumisen vastapainona Kai Pajala harrastaa galleristina Juhani Palmun taiteen keräilyä.
Kuva: Ester van Dam

”Monituottajamalliin otetaan kantaa syksyllä, kun tehdään järjestämissuunnitelma ja palveluverkkorakenne. Ne paljolti ratkaisevat, miten palvelut tuotetaan”, Kai Pajala (kesk.) sanoo.

Pajala on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja.

Strategiasta löytyy selkeä kirjaus siitä, että yritykset ovat mukana kumppanina tuottamassa palveluja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Monituottajuuden linjaukset tarkentuvat seuraavassa vaiheessa laadittavassa järjestämissuunnitelmassa.

Monet olisivat toivoneet, että jo tässä vaiheessa mukana olisi ollut mainontoja julkisen palveluntuotannon prosenttimääristä suhteessa yritysten ja järjestöjen tuottamiin palveluihin.

”Niitä ei vielä ole. Strategiassa on kuitenkin monessa kohtaa viittauksia yhteistyöhön.”

Strategiaan on saatu vahvasti mukaan valmistelutyössä esiin nousseita keskisiä teemoja muun muassa lähipalveluihin liittyen sekä yhteistyöstä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Toteutus alueelliset piirteet huomioiden

Syksyllä jokaisella kuudella alueella aloittaa poliittinen neuvottelukunta. Alueellisesti laaja hyvinvointialue on jaettu kuuteen osa-alueeseen.

”Ne antavat evästystä, mitä järjestämistapoja ja palvelutuotantoa halutaan alueellisesti.”

Pajala huomauttaa, että sote-palveluiden toteutuksessa tulee olemaan alueellisia eroja. Alueet ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi pienissä kaupungeissa ja kunnissa on vähemmän yksityisiä sote-yrityksiä.

”Tiedämme, että meidän väestömme ikääntyy ja palvelujen tarve tulee kasvamaan. Siihen tarvitaan yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä. Uskoisin, että yrittäjien rooli ei tule pienenemään”, Pajala arvioi.

"Uskoisin, että yrittäjien rooli ei tule pienenemään.”
Kai Pajala
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja

Tavoitteena on rakentaa tietoon ja yhdenvertaisuuteen pohjautuva malli. Palveluiden järjestämisen kustannuksia voidaan arvioida yksityisten ja julkisen toimijan välillä sekä valita sen pohjalta sopivin, vaikuttavin ja kustannustehokkain malli.

”Esimerkiksi hankintaohjeistukset on tavoitteena laatia siten, että alueen yritykset, myös pienemmät, voivat aidosti osallistua kilpailutuksiin. Viime aikoina haasteena on ollut, että useat yksityiset toimijat ovat luopuneet toiminnasta tai supistanet sitä, muun muassa ikäihmisten palveluihin liittyen”, Pajala sanoo.

Yrittäjät tiiviisti mukana valmistelussa

Pajala on tyytyväinen siihen, kuinka laajasti palvelustrategiaa tehtäessä on kuultu yhteistyökumppaneita. Valmistelutyö on ollut hyvää.

”32 organisaatiota antoi lausunnon strategiaan liittyen. Harvoin on kuultu niin laajasti asukkaita, henkilöstöä, sidosryhmiä, yrittäjiä ja järjestöjä.”

Myös yrittäjät ovat olleet tiiviisti mukana valmistelutyössä. Vuoden 2021 alusta lähtien on säännöllisesti kokoontunut sote-yrittäjien sparrausverkosto sekä palvelutuottajajärjestöjen verkosto. Yrittäjäjärjestöt ja yritykset ovat olleet tiiviisti mukana strategiatyössä.

Palvelustrategia hyväksyttiin lähes yksimielisesti. Pajala sanoo, että isot asiat, kuten hallintosääntö ja palvelustrategia on käyty nyt läpi ja niistä on oltu hyvin samaa mieltä.

”Syksyllä mennään palveluverkkoasioihin. Silloin katsotaan, mitä palveluja millekin alueelle tulee ja miten ne tuotetaan. Saattaa tulla irtiottoja ja enempi vääntöä”, hän toteaa.

Kai Pajala
  • Syntynyt 1953 Oulaisissa ja asuu yhä siellä.
  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja. Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja.
  • Oulaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.
  • Eläkkeellä, työura pankinjohtajana.
  • Yrittäjänä Oulaisten Lakipalvelussa.
  • Taidegalleria Pajalassa on Suomen suurin yksityinen
  • Juhani Palmun maalausten kokoelma.
  • Harrastuksena golf, hiihto, hevoset ja ravit.