Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja

Lastensuojelun haasteiden purkamiseen on vain yksi tie: auttaa riittävän varhaisessa vaiheessa perheiden arkea ja sen kautta löytää koko perheen erilaiset palveluiden tarpeet.

Olen perhepalveluiden kehittämistyössä ollut etuoikeutetussa asemassa ja saanut tehdä työtä perheiden arjen tarpeiden äärellä. Useassa kunnassa toimimisen kautta olen saanut käsityksen, että palvelut eivät ole tasavertaiset eri puolilla Suomea ja erikokoisissa kunnissa.

Asiakkaiden palaute on ollut selkeä. Panostamalla riittävän varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisevään apuun ihmisiä kuunnellen, päästään parhaaseen ja inhimillisimpään lopputulokseen. Tämä pätee kaikissa palveluissa koskien lapsia ja nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä.