Mainos

Hyvä Pomo -hanke tuli yrit­tä­jien avuksi, kun korona kuritti ja Uk­rai­nan sota sotki mark­ki­noi­ta

Toukokuussa päättyvä Hyvä Pomo -hanke tuki yrityksiä aikana, jolloin Ukrainan sota ja korona pakottivat sopeuttamaan toimintaa

Projektipäällikkö Minna Paakkola kertoo, että kaikki 2,5 vuoden aikana toteutetut hankkeet ovat olleet yrityskohtaisia ja arkeen helposti sovellettavia.
Projektipäällikkö Minna Paakkola kertoo, että kaikki 2,5 vuoden aikana toteutetut hankkeet ovat olleet yrityskohtaisia ja arkeen helposti sovellettavia.
Kuva: Ester van Dam

Hyvä Pomo -hankkeen vetäjä, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien (PPY) projektipäällikkö Minna Paakkola on erittäin tyytyväinen 2,5 vuoden tuloksiin.

Hyvä Pomo -hankkeen avulla kehitettiin alle 20 henkilön yrityksen henkilöstöjohtamista ja yrittäjien omaa hyvinvointia. Asiantuntijapoolin eri alojen asiantuntijat tarjosivat hankkeen aikana yrityskohtaisia palveluita.

”Tämän lisäksi olemme järjestäneet tapahtumia, koulutuksia ja kaksi retkeä, joissa yrittäjät ovat voineet verkostoitua”, Paakkola kertoo.

Kaikki asiantuntijoiden kanssa toteutetut hankkeet ovat olleet yrityskohtaisia ja arkeen helposti sovellettavia. Isoin teema on ollut muutosjohtajuuden tukeminen. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat pakottaneet osan yrityksistä sopeuttamaan toimintaansa. Henkilöstön sitouttamiseksi muutokseen on kaivattu asiantuntija-apua.

”Myös yritysten nopea kasvu haastaa johtamista. Ratkaisua on haettu päivittäisjohtamisen käytännöillä, johtamisjärjestelmillä ja perehdytysprosesseilla.”

Hyvä Pomo lähti yrittäjien tarpeista

Kehittämishankkeiden sisällä yritykset ovat voineet hyödyntää henkilöstötyytyväisyyskyselyjä kehittämistyössään. Kaikki hankkeet ja palvelut ovat lähteneet yrittäjien tarpeista.

”Yhtenä teemana asiantuntijapalveluiden kehittämistyössä on ollut myös se, miten työporukka saadaan sitoutumaan kausityöhön eli varmistetaan, että työntekijät palaavat taas seuraavalla kaudella.”

Hankkeen aikana on tuettu johtajuutta, sukupolvenvaihdoksia ja kehitetty työnantajan mielikuvaa. Mielikuvan kehittämiseen on keskitytty erityisesti ravintola- ja rakennusalan yrityksissä, joissa on ollut työntekijäpulaa koronapandemian jälkeen.

”Asiantuntijapalveluiden avulla ollaan pyritty löytämään myös apua yrittäjän omaan jaksamiseen. Erilaisiin kasvun esteisiin, kuten yrittäjien omaan hyvinvointiin ja työntekijöiden palkkaamiseen ollaan pureuduttu”, Paakkola kertoo.

Hanke päättyy, kehitystyö jatkuu

Yritykset ovat suhtautuneet hankkeeseen positiivisesti. Monenlaista kehitystyötä on tehty ja jatketaan hankkeen jälkeenkin. Yritykset ovat saaneet varmuutta prosessien kehittämiseen ja siihen, että prosessit ovat johdonmukaisia.

Myös työntekijät on otettu mukaan kehittämistyöhön. Tarkoituksena on ollut saada yrityksiä hyödyntämään myös ulkopuolisia palveluita. Heitä on ohjattu tutustumaan ELY-keskuksen kehittämispalveluihin sekä paikallisten elinkeinoyhtiöiden palveluihin.

PPY:n Youtube-kanavalla on opastusvideoita ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, lomautukseen ja irtisanomiseen. Videoilla kerrotaan myös ulkoistettujen HR-palveluiden hyödyntämisestä.

Hyvä Pomo -hanke

Kehitettiin alle 20 henkilön yrityksien henkilöstöjohtamista ja yrittäjien omaa hyvinvointia.

Eri toimintoihin on osallistunut yli 150 yrittäjää. Asiantuntijapalveluita on saanut 49 yritystä ja osallistuneita yrityksiä on ollut noin 90.

Koulutuksissa on käyty läpi yrityskulttuuria, rekrytointia ja sitä, miten yritykset saisivat pidettyä hyvät työntekijät.

Asiantuntijapoolissa on ollut 68 eri alan asiantuntijaa esimerkiksi yritys- ja neuvontapalveluista sekä lakipalveluista, yritysvalmentajia, työnohjaajia ja tiimivalmentajia.