Huol­ta­jien mah­dol­li­suus asioida säh­köi­ses­ti ala­ikäi­sen puo­les­ta laa­jen­tuu – Oma­kan­nan ikäraja poistuu

Huoltajat ovat tähän saakka voineet katsella vain alle kymmenvuotiaiden huollettaviensa tietoja.

Helsinki
Loppuvuodesta 2020 alkaen vanhemmat voivat nähdä lastensa tietoja Omakannassa ilman ikärajaa, ellei lapsi ole kieltänyt tietojensa luovutusta.
Loppuvuodesta 2020 alkaen vanhemmat voivat nähdä lastensa tietoja Omakannassa ilman ikärajaa, ellei lapsi ole kieltänyt tietojensa luovutusta.
Kuva: Laura Seppä

Jatkossa huoltajat voivat nähdä alaikäisten lastensa tietoja Omakanta-palvelussa ilman ikärajaa, ellei asioistaan päättämään kykenevä alaikäinen ole kieltänyt tietojen luovutusta, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Uuteen toimintamalliin siirrytään vaiheittain loppuvuodesta 2020 alkaen, kun tarvittavat muutokset on otettu käyttöön potilastietojärjestelmissä eri puolilla maata.

Huoltajat voivat tällä hetkellä katsella vain alle kymmenvuotiaiden huollettaviensa tietoja Omakannassa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Omakantaan asetetut ikärajat eivät vastanneet potilaslain vaatimuksia.

Potilaslain mukaan alaikäinen voi kieltää terveystietojensa luovuttamisen huoltajalleen, jos terveydenhuollon edustaja on arvioinut alaikäisen riittävän kypsäksi tekemään tämän päätöksen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kansaneläkelaitos ohjeistavat terveydenhuollon palvelunantajia ja järjestelmätoimittajia muutosten valmistelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää seuraavaksi, miten alaikäisen päätöskyvyn arvioinnista ja siihen liittyvistä potilasasiakirjamerkintöjen kirjaamisesta säädettäisiin laissa.