Pääkirjoitus: Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si ou­lu­lais­mos­kei­jas­sa ta­pah­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta an­net­tua van­keus­tuo­mio­ta

Rovaniemen hovioikeus on alentanut oululaisessa moskeijassa tapahtuneista seksuaalirikoksista annettua vankeusrangaistusta.

Rovaniemen hovioikeus on alentanut oululaisessa moskeijassa tapahtuneista seksuaalirikoksista annettua vankeusrangaistusta.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden maaliskuussa MusoAsoevin kolmeksi vuodeksi kahdeksaksi kuukaudeksi vankilaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Käräjäoikeuden mielestä hän kosketteli alle kymmenvuotiasta tyttöä eri puolilta tämän vartaloa seksuaalisesti olennaisella tavalla noin neljällä eri tekokerralla.

Hovioikeus muutti tätä tuomiota perjantaina siten, että se katsoi miehen kosketelleen tyttöä ainakin kolmella eri kerralla vatsan alueelta vaatteiden alta ja päältä seksuaalisesti olennaisella tavalla.

Viimeisimmällä kerroista mies kosketteli tytön sukupuolielintä ja tunkeutui siihen sormellaan.

Rikokset tapahtuivat Pohjois-Suomen islamilaisen yhdyskunnan moskeijassa Oulussa 7. heinäkuuta ja 7. lokakuuta välisenä aikana vuonna 2018.

Hovioikeuden mielestä teot olivat erityisen moitittavia, sillä tuomittu vastasi tytön uskonnollisesta kasvatuksesta. Tästä syystä hän oli erityistä luottamusta edellyttävässä asemassa tyttöön nähden.

Hovioikeus otti rangaistuksesta päättäessään huomioon sen, että teot olivat vakavia mutta ne eivät kuitenkaan olleet omassa rikoslajissaan vakavimmasta päästä. Näistä syistä ja yleinen rangaistuskäytäntö huomioon ottaen hovioikeus päätyi siihen, että oikeudenmukainen rangaistus miehen tekemistä törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kolme vuotta ja kaksi kuukautta vankeutta.

Vankeustuomion pituus on siis kuusi kuukautta lyhyempi kuin mitä käräjäoikeus olisi miehelle tuominnut.

Mies velvoitettiin käräjäoikeudessa maksamaan tytölle korvauksia kivusta, särystä, muusta tilapäisestä haitasta ja henkisestä kärsimyksestä yhteensä 10 500 euroa. Korvausten osalta hovioikeus ei muuttanut tuomiota.

Se järjesti asiassa tammikuussa viisi päivää kestäneen suullisen pääkäsittelyn, jonka aikana se kuuli muun muassa kolmea uutta todistajaa. Käsittely pidettiin ilman yleisöä ja asiakirjat sekä asianomistajan henkilöllisyys määrättiin salassapidettäväksi 60 vuoden ajaksi.