Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Hopeapaju on Merikosken maisemahaitta

Kauneus on katsojan silmissä. Pitää paikkansa niin puita kuin puuistutuksia katsottaessakin. Ja näin lienee asiantila myös Merikosken pohjoisrannalle istutettujen hopeapajujen kohdalla. Ne istutettiin senhetkisen parhaan tietämyksen mukaisesti kaunistamaan jo rakennettua jokinäkymää.

Nyt nuo kymmeniä vuosia kituliaasti kasvaneet ja pahasti krymppääntyneet puut ovat pikemminkin maisemahaitta. Puurivistö alkaa Rautasillalta ja jatkuu voimalaitoksen kohdan pois lukien Alakanavan puolellakin Tervaporvarin siltojen pohjoispäähän. Pituutta rivistöllä on likimain kilometri.