koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Investoinnit: Nokia ra­ken­taa uudet toi­mi­ti­lat Ouluun

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ho­pea­pa­ju on Me­ri­kos­ken mai­se­ma­hait­ta

Kauneus on katsojan silmissä. Pitää paikkansa niin puita kuin puuistutuksia katsottaessakin. Ja näin lienee asiantila myös Merikosken pohjoisrannalle istutettujen hopeapajujen kohdalla. Ne istutettiin senhetkisen parhaan tietämyksen mukaisesti kaunistamaan jo rakennettua jokinäkymää.

Nyt nuo kymmeniä vuosia kituliaasti kasvaneet ja pahasti krymppääntyneet puut ovat pikemminkin maisemahaitta. Puurivistö alkaa Rautasillalta ja jatkuu voimalaitoksen kohdan pois lukien Alakanavan puolellakin Tervaporvarin siltojen pohjoispäähän. Pituutta rivistöllä on likimain kilometri.