Yrityskaupat: Ou­lu­lai­nen oh­jel­mis­to­yri­tys Cu­bi­Ca­sa myytiin USA:han

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

Hok­sau­ta mi­nut-kort­ti­kam­pan­ja auttaa yk­si­näi­siä ikä­ih­mi­siä

Hoksauta minut- korttikampanjan avulla halutaan löytää erityisesti niitä ikäihmisiä, jotka eivät ole osallistuneet järjestöjen tai virallisten tahojen toimintaan.
Hoksauta minut- korttikampanjan avulla halutaan löytää erityisesti niitä ikäihmisiä, jotka eivät ole osallistuneet järjestöjen tai virallisten tahojen toimintaan.
Kuva: Sanna Krook

Perjantaina 27.11. Vietetään vuosittaista Välittämisen päivää, joka kannustaa välittämään ikäihmisistä. Samalla nostetaan esiin Hoksauta minut -korttikampanja, jonka kautta Oulussa ja Iissä tavoitellaan yksinäisiä ja avuntarpeessa olevia ikäihmisiä.

Hoksauta minut -kortin avulla halutaan löytää sopiva palvelu, jolla voidaan vähentää yksinäisyyden tunnetta ja avun tarvetta. Yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi Oulun keskustan kotihoito ja KELA, jakavat kortteja kohtaamilleen ikäihmisille. ”Kortin saanut täyttää siihen halutessaan yhteystietonsa ja lähettää sen maksutta eteenpäin kortissa olevalle vastaanottajalle, joka Oulussa on seurakunta”, kertovat Oulun Diakonissalaitoksen säätiön projektikoordinaattori Pilvi Sauvola ja Tuiran seurakunnan diakoniatyöntekijä Sirpa Vähäaho-Kuusisto.

Kortin palautuessa ikäihmisiä ohjataan heidän tarpeitaan vastaavien palvelujen piiriin. Lähtökohtana on aina oma määrittely tuen tarpeesta, oli kyse sitten yksinäisyydestä, taloudellisista murheista tai huoli omasta terveydestä.

Uusia kumppaneita haastetaan mukaan kampanjaan, sillä koronan myötä huoli yksinäisyydestä on kasvanut. ”Haemme mukaan toimijoita, jotka kohtaavat ikäihmisiä tällaisena aikana, jolloin elämänpiiri on entisestään kaventunut. Me perehdytämme mielellämme kampanjaan. Yksikin palautuva kortti avun tarpeessa olevalta on tärkeä”, muistuttaa Sauvola.

Hankkeen vetäjät toivovat ihmisten tarjoavan apuaan ikäihmisille useammin arjessa ja erityisesti tulevana joulunaikana. ”Kysykää läheisiltä ja naapureilta yksinkertaisesti ”Mitä sinulle kuuluu”. Koronan vuoksi voi myös soitella ja lähettää tervehdyksiä. Myös erilaisten joulukampanjoiden kautta voi auttaa ikäihmisiä”.

Korttikampanja on osa valtakunnallista IkäArvokas-hanketta, jolla tuetaan syrjäytymisuhassa eläviä yli 65-vuotiaita. Kirkkopalvelut ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö toteuttavat hankkeen yhdessä.