Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hir­vi­lu­pien määrä ei juuri muut­tu­nut Oulun riis­ta­kes­ku­sa­lueel­la – lupia enemmän läänin ete­läo­saan sekä Tai­val­kos­kel­le ja Kuu­sa­moon

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 4 075 pyyntilupaa syksyllä alkavalle hirvenmetsästyskaudelle.

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 4 075 pyyntilupaa syksyllä alkavalle hirvenmetsästyskaudelle.

Myönnetty lupamäärä on 109 eläintä vähemmän kuin vuosi sitten.

Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla on mahdollista kaataa joko yksi aikuinen tai kaksi vasaa. Siten tämänvuotisella pyyntilupamäärällä on mahdollista kaataa noin 5 400 hirveä.

Luonnonvarakeskus arvioi Oulun riistakeskusalueen hirvikannan kooksi viime syksyn jahdin jälkeen noin 9 900 hirveä.

Alueellinen riistaneuvosto on asettanut hirvitiheyden tavoitteet hirvitalousaluekohtaisesti välille 2–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Lupamäärällä pyritään pitämään hirvitiheydet tavoitetasoilla.

Myönnetyt hirviluvat nousivat edellisestä vuodesta Kala-, Pyhä- ja Siikajokilaaksoissa sekä Taivalkosken ja Kuusamon seuduilla.

Lupamäärät laskivat edellisestä vuodesta Oulu- ja Kiiminkijokilaaksoissa sekä Iin seudun ja Pudasjärven riistanhoitoyhdistysten alueella.

Hirveä on mahdollista pyytää vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen.

Varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuun ensimmäisenä lauantaina ja jatkuu tammikuun 15. päivään asti. Poikkeuksena ovat Kuusamon ja Taivalkosken kunnat, jotka metsästävät Lapin mukaisesti aikaistetun hirvenmetsästyksen malliin. Täten varsinainen metsästyskausi alkaa näissä kunnissa jo 1. syyskuuta, mutta keskeytyy 21. syyskuuta kiimarauhoituksen ajaksi.

Valkohäntäpeuran metsästykseen myönnettiin 26 pyyntilupaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan. Pyyntiluvista kymmenen kohdentuu Haapajärven-Reisjärven, kuusi Sievin, viisi Pyhäjärven, neljä Ylivieskan ja yksi Oulaisten riistanhoitoyhdistyksen alueelle.