Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hi­da­sau­to­la­ki ku­mo­taan – EU-ko­mis­sio ei antanut Suo­mel­le poik­keus­lu­paa kuut­ta­kymp­piä kul­ke­vil­le au­toil­le, joiden rattiin olisi pääs­tet­ty jo 15-vuo­tiaa­na

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen hidasautolainsäädäntö on tulossa voimaan marraskuussa, ja se on kumottava ennen sitä, jotta Suomen lainsäädäntö ei olisi EU-oikeuden vastaista.

Kevytautot tai hidasautot ovat tavallisia henkilöautoja, joiden enimmäisnopeus on rajoitettu kuuteenkymppiin. Niiden rattiin olisi päässyt kaavailujen mukaan jo 15-17-vuotiaana.
Kevytautot tai hidasautot ovat tavallisia henkilöautoja, joiden enimmäisnopeus on rajoitettu kuuteenkymppiin. Niiden rattiin olisi päässyt kaavailujen mukaan jo 15-17-vuotiaana.

EU-komissio ei ole antanut Suomelle poikkeuslupaa hidasautojen käyttöönottoon, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Tämän takia hidasautoja koskeva laki on kumottava, ja ministeriö pyytää nyt lausuntoja lakien kumoamisesta.

Hidasautot tunnetaan myös kevytautoina.

Komissio on jo aiemmassa vaiheessa kesällä 2019 katsonut, että Suomessa vuonna 2018 hyväksytyt lait ovat EU:n ajokorttidirektiivin vastaisia.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen hidasautolainsäädäntö on tulossa voimaan marraskuussa, ja se on kumottava ennen sitä, jotta Suomen lainsäädäntö ei olisi EU-oikeuden vastaista.

Lain oli tarkoitus tulla voimaan jo viime vuoden marraskuussa, mutta viime syksynä silloinen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) lykkäsi sen voimaan tuloa vuodella, sillä EU-komissio huomautti Suomelle, ettei lainsäädäntö sen käsityksen mukaan ole EU-säädösten mukainen.

"Neuvotteluja on käyty aktiivisesti sekä poliittisella että virkamiestasolla"

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessa käynnistäneensä heti hidasautolakien hyväksymisen jälkeen vuonna 2018 neuvottelut komission kanssa, ja neuvotteluja tiivistettiin eduskunnan edellyttämällä tavalla edelleen sen jälkeen, kun lakien voimaantuloa päätettiin lykätä syksyllä 2019.

– Neuvotteluja on käyty aktiivisesti sekä poliittisella että virkamiestasolla. Tarkoituksena on ollut komission keväällä 2020 esiintuoman vaihtoehdon mukaisesti löytää tapa, jolla kevytautojen käyttöönotto Suomessa voitaisiin sallia muun muassa ehdottamalla lainsäädäntöön liikenneturvallisuutta parantavia elementtejä ja edesauttaa siten poikkeuksen saamista, ministeriö sanoo tiedotteessa.

Komissio ehdotti Suomen kanssa käydyissä neuvotteluissa, että Suomi hakisi poikkeusta ajokorttidirektiivin soveltamisalasta siten, että kevytautoja koskevasta ajo-oikeudesta voitaisiin säätää kansallisesti.

Ministeriön mukaan komission kanssa keskusteltiin lähtökohtaisesti mallista, jossa hidasauton kuljettamiseen vaadittavalle rajoitetulle ajokortille säädettäisiin kansallisesti pitkälti samat opetus- ja tutkintovaatimukset kuin tavallisen henkilöauton kuljettamiseen vaadittavalle B-ajokortille.

Lisäksi henkilö voisi ikävaatimukset täytettyään käytännössä vaihtaa rajoitetun ajokorttinsa oikeaksi B-ajokortiksi pienin lisäopetusvaatimuksin ja ilman olennaisia lisäkustannuksia.

– Vaikka komissio piti Suomen ehdotuksia periaatteessa hyvinä, se ei neuvottelujen edetessä kuitenkaan antanut suostumusta poiketa ajokorttidirektiivin sääntelystä, ministeriön tiedotteessa sanotaan.

Suomi voi vaikuttaa vielä EU:n ajokorttidirektiivin sisältöön, mutta se ei tuo nopeita ratkaisuja

Ministeriön tiedotteen mukaan ainoa laillinen tapa saada hidasautojen kaltainen liikkumisväline nuorten käyttöön on vaikuttaa tulevan ajokorttidirektiivin sisältöön.

Komissio on aikeissa uudistaa ajokorttidirektiiviä lähivuosina. Komission julkinen kuuleminen ajokorttidirektiivistä on tarkoitus avata vielä tämän syksyn aikana. Lainsäädäntöehdotus annetaan mahdollisesti alkuvuodesta 2021.

– Suomella on hyvät edellytykset tarjota direktiivin uudistamiseksi komissiolle konkreettisia ehdotuksia ja ratkaisuja, joilla voidaan turvata nuorten kuljettajien turvallinen liikkuminen. Euroopan unionin lainsäädäntömenettely itsessään vie keskimäärin 1–2 vuotta komission annettua säädösehdotuksensa. Tämän lisäksi tulee huomioida kansallisen täytäntöönpanon edellyttämä aika, ministeriön tiedotteessa sanotaan.

Hidasauto on nopeusrajoitettu henkilöauto

Hidasautojen sallimisella oli tarkoitus poistaa teiltä heppoiset mopoautot. Hidasautoilla tarkoitetaan tavallisia henkilöautoja, joiden nopeus on rajoitettu.

Ne olisi suunnattu 15–17-vuotiaille nuorille, joilla ei ole vielä henkilöauton ajokorttia.

Maksiminopeudeksi olisi tarkoitus rajata 60 kilometriä tunnissa.

Komissio esitti viime vuonna huolensa uusien ajoneuvojen vaikutuksista liikenneturvallisuudelle. Huomautuksessa pidettiin huolestuttavana myös sitä, että kevytautoissa saisi kulkea kerralla viisi ihmistä ja niillä saisi vetää peräkärryä.

Hidasautot oli tarkoitus luokitella samaan ajoneuvoluokkaan kuin traktorit. EU:n mukaan ne eivät kuitenkaan täytä traktorikortin vaatimuksia, koska ne on tarkoitettu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen.

Toisaalta ne eivät myöskään vastaa mopoautoja koskevia vaatimuksia. Komissio on myös huolissaan hidasautojen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen. Nuoret kuskit voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa esimerkiksi jalankulkijoille.

Lakimuutoksen pani alulle Sipilän hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.).

Ruotsissa asia on ratkaistu esimerkiksi siten, että nuoret saavat ajaa henkilöautoista muokattuja A-traktoreita.

A-traktorit voivat kulkea enintään 30 kilometriä tunnissa, niiden kiihtyvyys on rajoitettu, niissä saa olla kuljettajan lisäksi vain yksi tai kaksi istumapaikkaa, ja niillä pitää olla vetokoukku.