Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hes­bur­ger ryhtyy toi­men­pi­tei­siin so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa jaet­tu­jen ne­ga­tii­vis­ten työ­ko­ke­mus­ten vuoksi – ope­ra­tii­vi­sen joh­ta­jan mukaan osaa ra­vin­to­lois­ta on joh­det­tu liian tu­los­ha­kui­ses­ti

Entisten ja nykyisten työntekijöidensä sosiaalisen median Jodel-palvelussa jakamista negatiivisista kokemuksista julkisen kritiikin kohteeksi joutunut Hesburger kertoo selvittäneensä ongelmiin johtaneita syitä. Pikaruokaketju kertoo ryhtyvänsä niiden pohjalta toimenpiteisiin.

Ketjun operatiivinen johtaja Vesa Viitanen kertoo, että selvitystyössä saatiin paljon suoraa palautetta työntekijöiltä, käytiin keskusteluja kenttä- ja ravintolapäälliköiden kanssa, sekä toteutettiin henkilöstökysely ulkopuolisen toimijan toimesta. Viitasen mukaan kriittisessä palautteessa korostui se, että henkilöstön ja johdon välillä oli liian vähän avointa vuoropuhelua.

– Merkille pantavaa on viimeisten parin vuoden aikana Hesburger-ravintoloiden toimintaympäristössä tapahtunut haastava muutos, johon pandemia aiheutti oman lisänsä: tilauksia tulee ravintolaan yhtä aikaa jopa kuuden eri tilauskanavan kautta, Viitanen kommentoi yhtiön julkaisemassa tiedotteessa.

Viitasen mukaan yhtiön asettamat tavoitteet ovat johtaneet siihen, että osaa ravintoloista on johdettu liian tuloshakuisesti ja työntekijöiden kuunteleminen on jäänyt taka-alalle.

Viitasen mukaan miehityksen suhdetta asiakasmääriin on kasvatettu useamman vuoden ajan ja ravintoloiden on ollut mahdollista rajata tilauskanavia. Reagointi muutokseen ei kuitenkaan ole johtajan mukaan ollut riittävää.

Hesburger aikoo selvitystyön pohjalta muun muassa ottaa käyttöön henkilöstölle tarkoitetun anonyymin palautekanavan tämän vuoden aikana, kartoittaa mahdollisuuksia siirtää tehtäviä ravintoloista ketjun tukitoimintojen hoidettavaksi, tukea enemmän ravintolapäälliköitä esimiestyössä sekä viestiä selkeämmin työaikojen joustamiseen liittyvistä käytännöistä.