Hei­nä­pää­hän nousee uusi 13-ker­rok­si­nen tor­ni­ta­lo – ka­tu­ta­soon lii­ke­ti­laa, autojen py­sä­köin­ti kel­la­riin

OuluHeinäpäähän nousee lähivuosina korkeimmilta osiltaan 13-kerroksinen tornitalo osoitteeseen Isokatu 82.

Heinäpäähän nousee lähivuosina korkeimmilta osiltaan 13-kerroksinen tornitalo osoitteeseen Isokatu 82. Uusi kerrostalo korvaa tontilla olevan nykyisen rakennuksen.
Heinäpäähän nousee lähivuosina korkeimmilta osiltaan 13-kerroksinen tornitalo osoitteeseen Isokatu 82. Uusi kerrostalo korvaa tontilla olevan nykyisen rakennuksen.
Kuva: Google Maps

Heinäpäähän nousee lähivuosina korkeimmilta osiltaan 13-kerroksinen tornitalo osoitteeseen Isokatu 82. Uusi kerrostalo korvaa tontilla olevan nykyisen rakennuksen.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asettaa nähtäville tonttia koskevan asemakaavan muutosluonnoksen. 

Aloitteen asemakaavan muutoksesta on tehnyt tontilla sijaitseva Kiinteistö Oy Laitakulma.

Taloyhtiö on ollut mukana Heinäpään täydennysrakentamisen toteuttamisselvityksessä.

Sen tavoitteena on edistää alueen rakentamisen tiivistymistä pilottitaloyhtiöiden asemakaavamuutoksilla. Pilottiyhtiöitä on evästetty laajasti täydennysrakentamismahdollisuuksista, kustannuksista ja hyödyistä.

Talohankkeen kerrosluku vaihtelee 6–13 kerrokseen. Korkein osa tulee talon kaakkoisnurkkaan.

Rakennusoikeutta tontilla on 8 450 kerrosneliömetriä. Katutasoon tulee liiketilaa. Pysäköinti sijoittuu kellariin. Lasitetut parvekkeet tulevat sisäpihan puolelle.

Taloon arvioidaan tulevan 106 asuntoa 160 asukkaalle.

Asemakaavan muutokseen on laadittu asemakaavamääräyksiä täydentävä kolmiomerkintä lev3. Merkinnällä varmistetaan etenkin korkean rakentamisen laatua.

Niihin kuuluvat liiketilojen julkisivun avoimuus ja aukotus, ylimmän kerroksen yhteistila, korkean osan ja rakennuksen ulkoreunojen parvekkeiden toteuttaminen sisäänvedettyinä sekä laadukkaat materiaalit.

Heinäpään täydennysrakentamista pyritään edistämään erilaisin määräaikaisin kannustimin, joita on tarjolla vuoteen 2023 saakka.

Esimerkiksi asemakaavan muutoksesta peritään enintään 5 000 euron maksu taloyhtiötä kohti. Asemakaavan pysäköintinormia voidaan myös keventää, mikä merkitsee säästöä rakentamiskuluissa. Lisäksi asemakaavan muutoksesta syntyvästä lisäkerrosalasta kaupungille maksettavaa maankäyttökorvausta alennetaan.

Korvausta ei peritä rakennusten korottamisesta tai kaupunkipientalojen kaavoituksesta.

Heinäpää on tehottomasti rakennettua aluetta. Sen kaupunkirakennetta on mahdollista tiivistää eri tavoin.

Oulun kaupungin asemakaavapäällikön Kari Nykäsen mukaan madollisuuksia täydennysrakentamiseen tiedustellaan melko paljon, mutta vain osa niistä päätyy kaavahankkeeksi.