Mainos

Hau­taus­toi­mis­to Arvo Kova Oy:ssä omis­ta­jan vaihdos vei kolme vuotta – pa­pe­ril­la hel­pol­ta näyt­tä­vä pro­ses­si voi tuntua ras­kaal­ta ja nostaa tun­tei­ta lai­das­ta laitaan

Arvo Kova Oy:n kokemusten mukaan omistajanvaihdos voi näyttää paperilla helpolta, mutta todellisuudessa se voi olla myös raskas prosessi ja nostaa tunteita laidasta laitaan.

Risto Kovan mielestä omistajan-vaihdosprosessissa oli vaikeinta luopuvien yrittäjien asioiden miettiminen monelta suunnalta ja samalla oman jatkuvuuden miettiminen yrittäjänä. Helpointa oli puolestaan päivittäisen työn jatkaminen.
Risto Kovan mielestä omistajan-vaihdosprosessissa oli vaikeinta luopuvien yrittäjien asioiden miettiminen monelta suunnalta ja samalla oman jatkuvuuden miettiminen yrittäjänä. Helpointa oli puolestaan päivittäisen työn jatkaminen.
Kuva: Ester van Dam

Hautaustoimisto Arvo Kova Oy siirtyi Risto Kovan ja hänen veljiensä Veli-Matin ja Henrin omistukseen heidän isältään Olavilta ja sedältään Tauno Kovalta vuonna 2017 omistajanvaihdoksen yhteydessä.

Tämän myötä yritys siirtyi kolmanteen sukupolveen. Risto Kovan isovanhemmat perustivat hautaustoimiston vuonna 1960.

Risto Kovan mielestä omistajanvaihdoprosessissa oli vaikeinta se, että täytyi miettiä monelta suunnalta luopuvien yrittäjien asioita ja samalla omaa jatkuvuutta yrittäjänä.

Helpointa puolestaan oli päivittäisen työn jatkaminen. Omistajanvaihdosprosessissa kaikkien osapuolten on keskusteltava asioista avoimesti.

”On hyvä käydä useampikin neuvottelu, jossa ostajan ja myyjän lisäksi on mukana ulkopuolinen, puolueeton yritysvälittäjä tai konsultti. Myyjän ei kannata jättää mitään asioita kertomatta, jotta ne eivät tule prosessin aikana yllättäen esille eivätkä hankaloita yritystoiminnan jatkumista”, Kova huomauttaa.

Ulkopuolinen yritysvälittäjä avuksi

Omistajanvaihdokseen kannattaa ehdottomasti ottaa ulkopuolinen yritysvälittäjä tai konsultti, ja myyjän alkaa jo hyvissä ajoin tehdä luopumistyötä.

”Näen myös tärkeänä sen, että yrittäjä pyrkii jo yritysuransa aikana turvaamaan eläkesäästöillä tulevat eläkevuotensa.”

Se, mistä voi tulla eriäviä mielipiteitä omistajanvaihdoksen aikana on yrityksen arvo. Kova korostaa, että yrityksen realistinen arvo kannattaa selvittää, kun aletaan tehdä omistajanvaihdosta.

Tunteet syrjään kaupanteossa

Kova tietää kokemuksesta, että tunteet täytyy pistää kaupanteon hetkellä syrjään, vaikka omistajanvaihdos tapahtuisi oman suvun ja perheen sisällä.

”Suvun keskenkin tapahtuvasta yrityskaupasta ja omistajanvaihdoksesta täytyy luonnollisesti saada rahallinen korvaus.”

Ostajan pitää olla valveutunut ja käyttää enemmän järkeä kuin tunnetta.

”Jos ei ole intoa eikä halua jatkaa yritystoimintaa, niin silloin pitää jäädä pois. Tärkeää on se, että yrittäjyys luo jatkuvuutta. Tämän vuoksi yrittäjän kannattaa ostaa terve ja toimiva yritys”, Kova tähdentää.

Yrityksen ostajalla täytyy olla myös tahtoa ja halua toimia yrittäjänä. Kovan mielestä edellytyksenä pitäisi olla, että ostajalla on jo kokemusta yrittäjyydestä. Kova on itse ollut mukana perheyrityksessä jo nuoruusikäisestä lähtien.

”Se, että yrityksen omistajuus on jatkunut jo kolmessa sukupolvessa on mielestäni arvokasta”, Kova kertoo.

Kiitollisuutta ja uusia suunnitelmia

Vaikka sukulaisuussuhteet nostavat herkästi pintaan monenlaisia tunteita, Kova on kaiken kaikkiaan kiitollinen, että saa jatkaa isänsä, setänsä ja isovanhempiensa luomaa yritystoimintaa.

Hän on jo selvinnyt tunteiden aiheuttamasta mylläkästä. Kovalla on ollut omistajanvaihdoksen aikana muun muassa sellainen tunne, ettei haluaisi pahoittaa isänsä mieltä.

”Uskon, että yrityksestä luopuminen on ollut vaikeaa myös luopujille, koska heillä on ollut niin vahva side yritykseen.”

Kova toivoo, että sitten kun hän itse aikanaan eläköityy, luopumisprosessi olisi helpompi. Kovan toinen setä Esa Kova on seuraavaksi siirtymässä eläkkeelle.

”Tämä tapahtuu muutamien vuosien päästä, mutta olemme jo hyvissä ajoin keskustelleet asioista avoimesti.”