Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Har­taan­se­län­ran­nan kevyen lii­ken­teen sil­las­ta jär­jes­te­tään suun­nit­te­lu­kil­pai­lu – tu­los­ten tar­koi­tus selvitä mar­ras­kuus­sa

Havainnekuva Hartaanselänrannan asuntomessualueesta.
Havainnekuva Hartaanselänrannan asuntomessualueesta.

Oulun kaupunki järjestää suunnittelukilpailun Hartaanselänrannan aluetta yhdistävästä kevyen liikenteen sillasta.

Hartaansiltaa suunnitellaan vuoden 2025 asuntomessualueelle. Toppilansalmen suun molemmille puolille on tarkoitus rakentaa lähivuosien aikana koti noin 2000 asukkaalle.

Oulun kaupungin mukaan suunnittelukilpailun tavoitteena on löytää omaleimainen ja tunnistettava ratkaisu, joka tukee alueen identiteettiä. Paikka on siltapaikkaluokaltaan I-luokan siltapaikka, mikä tarkoittaa sitä, että se on esteettisyydeltään erityisen merkittävä maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti.

Kaupunki järjestää kilpailun yhdessä RILin kanssa ja kisa järjestetään  ilmoittautumiskutsukilpailuna, jossa ilmoittautuneista työryhmistä valitaan viisi ryhmää varsinaiseen kilpailuun. Kisa käydään suomen kielellä.

Ilmoittautumishakemukset on jätettävä 16. maaliskuuta kello 16 mennessä. Kilpailuaika on 7.4.–30.9. Tulokset julkistetaan 12. marraskuuta 2021.