Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hal­li­tuk­sen esitys: 17-vuo­tiaan ei tar­vit­si­si hakea poik­keus­lu­paa ajo­kor­tin suo­rit­ta­mi­seen, mutta yö­ai­ka­na aja­mi­nen kiel­let­täi­siin

Ajokielto olisi voimassa jokaisena viikonpäivänä - nuorilla korostuvat yöllä ajetut kolarit.

Helsinki

Hallitus esittää, että 17-vuotiaan ei tarvitsisi jatkossa hakea poikkeuslupaa ajokortin suorittamiseen, vaan huoltajan suostumus olisi riittävä. Esityksen mukaan 17-vuotias ei saisi ajaa henkilöautolla puolenyön ja aamuviiden välillä. Toinen rajoitus on, että 17-vuotias nuori voisi kuljettaa autolla kerrallaan ainoastaan yhtä matkustajaa.

Ajo-oikeuden rajoitukset olisivat voimassa siihen asti, kunnes kuljettaja täyttää 18 vuotta. 17-vuotiaan tulisi käyttää autoon kiinnitettävää alaikäisen kuljettajan tunnusta.

– Ajokorttilain muutoksella halutaan lisätä nuorten mahdollisuuksia liikkua. Vapauksien vastapainoksi lisätään myös vastuuta. Ajo-oikeuden rajoituksilla lisätään nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka tiedotteessa.

Rajoituksen vastaisesti ajamisesta kuljettaja voitaisiin tuomita sakkoon ja määrätä ajokieltoon. Rajoitukset koskisivat kaikkia myös niitä 17-vuotiaita, jotka ovat saaneet ajokortin poikkeusluvalla ennen lain voimaantuloa.

17-vuotiaita kuljettajia koskevien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa.

17-vuotiaiden kuskien määrä noussut

Aiemmin liikenne- ja viestintävirasto Traficom on voinut myöntää ajokortin 17-vuotiaalle erityisen syyn perusteella. Viimeisimmässä vuoden 2018 lakiuudistuksessa poikkeusluvan kriteerejä höllennettiin. Tämän jälkeen poikkeuslupahakemusten määrä on kasvanut erittäin paljon. Myönteisten poikkeuslupapäätösten osuus on ollut yli 90 prosenttia. Vuonna 2020 myönnettiin lähes 16 000 poikkeuslupaa, kun ennen lakiuudistusta puhuttiin vuosittain muutamista luvista.

Nyt on tarkoitus luopua myös ammatillisen koulutuksen perusteella myönnetystä poikkeusluvasta, eli ajo-oikeutta ei rajattaisi enää vain opiskeluun liittyviin ajoihin.

Hallituksen esityksen mukaan kuljettajaopetukseen lisättäisiin riskientunnistamiskoulutuksen laajuutta ja vaatimuksia. Lisäksi liukkaalla ajamisen ajo-opetus tulisi suorittaa pääsääntöisesti ajoharjoitteluradalla. Sen jälkeen kun ajoharjoittelurataopetuksen vaatimuksesta luovuttiin vuonna 2018, simulaattoriopetus on enenevässä määrin korvannut ajoharjoitteluradalla annettua liukkaalla ajamisen opetusta.

Suurin osa 17-vuotiaista kuskeista miehiä

Hallituksen esityksessä todetaan, että nuoret, kokemattomat kuljettajat ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa.

Sekä 17- että 18- ja 19-vuotiaitten ikäryhmissä miehillä havaittiin ajokäyttäytymisen riskihakuisuutta.

Lakiesityksen luonnosvaiheessa Liikenneturva piti ajokorttilain muutosta esitettyjen liikenneturvallisuustavoitteiden vastaisena.

– Suomessa 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien henkilövahingot ovat moninkertaistuneet vuodesta 2018 lähtien, jolloin ikäpoikkeusluvan myöntämisen ehtoja kevennettiin ja alaikäisten kuljettajien määrä alkoi kasvaa. Vuonna 2020 onnettomuuksissa, joissa oli osallisena 17-vuotias henkilöauton kuljettaja, kuoli yhteensä kymmenen henkilöä, kirjoitti Liikenneturva viime marraskuussa.