Kolumni: Mikä siinä yli­opis­ton muu­tos­sa olisi niin ka­ma­laa?

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den suun­nit­te­lu on käyn­nis­ty­nyt, ylei­sö­ti­lai­suuk­sia mar­ras­kuus­sa

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus sekä Oulun kaupunki ja Hailuodon kunta ovat aloittaneet kiinteän yhteyden suunnittelemisen Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille.

-
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus sekä Oulun kaupunki ja Hailuodon kunta ovat aloittaneet kiinteän yhteyden suunnittelemisen Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys muodostuu pengertiestä ja kahdesta sillasta. Se korvaisi nykyisen lauttayhteyden.

Kaikille avoimet yleisötilaisuudet järjestetään Oulussa ja Hailuodossa todennäköisesti tämän vuoden marraskuussa. Ajankohdista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Ely-keskuksen mukaan lauttayhteyden jatkaminen vaatisi lähivuosina lauttakaluston uusimista. Toimivalla yhteydellä on tärkeä merkitys Hailuodon kunnan asukkaille sekä matkailulle.

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi maastotutkimuksilla ja luontoselvityksillä tämän vuoden alkupuolella. Varsinainen suunnittelutyö tehdään tänä syksynä. Vesilain mukaisten lupahakemusasiakirjojen on määrä valmistua tammikuussa 2018 ja tiesuunnitelman maaliskuussa 2018. Kiinteä yhteys pyritään sovittamaan mahdollisimman hyvin alueen maisemaan.

Kiinteän yhteyden rakentamisajankohdasta ei ole vielä tietoa. Sen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 74 miljoonaa euroa.

Hallitus kertoi torstaina iltapäivällä, että valtion budjetissa on varattu rahaa kiinteän yhteyden rakentamiseen.