Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Polttoaine: Die­se­lin hinta painui Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

For­tu­mil­le vael­lus­ka­la­kan­to­jen vah­vis­ta­mi­nen on tärkeä tavoite

Teemu Haukipuro ja Urho Haho Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorista (Kaleva 20.8.2020) kirjoittivat Fortumin Oulujoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteista ja korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä niitä koskien. Tahdomme oikaista muutamia väitteitä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei käsittele kalateiden rakentamista Oulujoella, eikä se ota niihin kantaa. KHO ei tehnyt muutoksia Oulujoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin, eikä päätöksessä ole siten ”viipymättä noudatettavaa” vaatimusta.

Fortumin tavoitteena oli hakemuksellaan vahvistaa lupamääräyksenä kalanistutusten merkittävä määrän nosto kalastusoikeuksien haltijoiden kanssa sovitun mukaisesti. Voimalaitosten velvoitteisiin Fortum ei hakenut muutosta.

Fortumilla on Oulujoessa seitsemän vesivoimalaitosta, joista ainoastaan Pyhäkosken laitoksella on luvassaan velvoite kalatien rakentamiseen. Toisin kuin kirjoituksessa mainitaan, Pyhäkosken kalatie on aikanaan rakennettu kalahissinä, mutta sen käytöstä on luovuttu tarpeettomana.

Kalatalousvelvoitteiden toteuttamista valvova viranomainen ei ole missään vaiheessa edellyttänyt kalateiden rakentamista Oulujokeen, eli viivyttelystä ei ole kyse. Viivyttelyä ei myöskään ole kirjoituksessa mainittu Oulujoen Unescon maailmanperintöhanke, joka ei ole voimayhtiöiden, vaan maakuntaliittojen hanke.

Fortumin pyrkimyksenä on tehdä toimenpiteitä vaikutusten perusteella ja tärkeintä on, että Oulujoella tehtävät toimet hyödyttävät tehokkaasti kalakantojen kehittymistä. Oulujokea ei ole nostettu kärkikohteeksi kansallisessa kalatiestrategiassa.

Tutkijat ovat yksimielisiä, että Oulujoelle vaelluskalojen luonnonkierron palauttaminen on erittäin haasteellista, sillä joessa on hyvin vähän elinympäristöjä tai lisääntymisalueita virtavesikaloille. Ilman näitä ei kalatiestä ole apua luontaisen kalapopulaation palauttamisessa.

Vaelluskalakantojen palauttaminen on pitkäjänteistä työtä ja siinä tulee edetä vaiheittain. Montassa, alimmalla Fortumin Oulujoen voimalaitoksella, on kalojen ylisiirtolaite, josta kaloja on pyrkimys siirtää usean voimalaitoksen yli sivujokiin, mihin on kunnostettu käytettävissä olevat lisääntymisalueet.

Olemme lisäksi tehneet kunnostettujen alueiden luonnonlisääntymisen käynnistämiseksi vuosittain pienpoikasistutuksia. Näillä toimilla selvitämme Oulujoen potentiaalia luontaisen vaelluskalakannan kehittymiseksi.

Toimiva ylisiirtoratkaisu on tehokas tapa osittain luontaisen elinkierron aikaansaamiseksi silloin, kun ohitettavana on useita voimalaitoksia.

Olemme tehneet jo vuosikymmeniä yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmiemme kanssa Oulujoen vesistöalueella. Olemme yhdessä etsineet optimaalisimpia ratkaisuja vaelluskalojen hyväksi, ja tähän olemme sitoutuneet. Hyvä paikka tarkastella Oulujoen kalatalouden kehittämistä yhdessä sidosryhmien kanssa on kesällä liikkeelle lähtenyt Oulujoen vesivisio -hanke.

Susanna Hyrkäs

Vesivoiman ympäristöpäällikkö

Fortum Oyj