Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Pääkirjoitus
Tilaajille

Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Fennovoiman ydinvoimahankkeen ympärille näyttää edelleen kasautuvan ongelmia monesta suunnasta. Uskottavuus horjuu hankalaan aikaan. Siirtymä kohti päästötöntä energiantuotantoa on päässyt vauhtiin. Pyhäjoen laitoksen sähkölle on tarvetta.

Monien käänteiden Fennovoiman ydinvoimahanke Pyhäjoella on myöhästynyt alkuperäisestä. Hanhikivi 1:n piti tuottaa ydinsähköä asiakkailleen tänä vuonna. Niin ei käynyt.

Suomalais-venäläinen ydinhanke ei ole edennyt missään vaiheessa sujuvasti. Yhtiön asettama uusi takaraja laitoksen valmistumiselle on 2029, mutta uhkana on voimalan myöhästyminen vielä tästäkin.