Jääkiekko: Kuun­te­le suoraa lä­he­tys­tä Kär­pät–TPS-ot­te­lus­ta

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Eu­roo­pan neu­vos­ton ki­du­tuk­sen vas­tai­nen komitea vie­rai­li Ou­lus­sa, ra­port­ti jul­kis­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na – komitea kii­reh­tii Oulun uuden van­ki­lan ra­ken­ta­mis­ta

CPT vieraili syyskuussa Oulun vankilassa.
CPT vieraili syyskuussa Oulun vankilassa.
Kuva: Pekka Kallasaari

Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) julkaisi keskiviikkona raporttinsa tarkastuskäynnistä Suomessa.

CPT:n syyskyinen vierailu suuntautui Oulun ja Turun vankiloihin. CPT antoi kiitosta vankiloiden peruskorjaus- ja uudisrakentamisohjelman etenemiselle, mutta samalla se kiirehti uuden Oulun vankilan rakentamista.

CPT suosittelee yleisellä tasolla, että vankilahenkilökuntaa koulutettaisiin vankien kohtaamiseen. Myös vuorovaikutusta vankien kanssa pitäisi lisätä.

CPT kiinnitti myös huomiota vankilahenkilökunnan riittämättömyyteen. CPT suosittelee, että vankien kuntoutusta, ammatillista koulutusta ja muuta heidän tarpeidensa mukaista toimintaa tehostettaisiin.

Vankilaterveydenhuollon osalta CPT:n silmään osui erityisesti lääkärien puute, vaikka koulutettua terveydenhuollon henkilökuntaa on muuten olemassa. Tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon osalta CPT totesi, että hallinto-oikeuden pitäisi kuulla potilasta hänen hakiessaan muutosta hoitopäätökseen.

Suomeen suuntautunut tarkastuskäynti oli järjestyksessään kuudes. Vankiloiden lisäksi tarkastuskohteina oli muun muassa poliisin säilytystiloja, ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö, psykiatrinen sairaala ja ensimmäistä kertaa kaksi koulukotia.

CPT:n tietoon ei tullut vapautensa menettäneiden epäasiallista kohtelua kyseisissä kohteissa.

Suomella on syyskuun loppuun asti aikaa antaa kidutuksen vastaiselle komitealle selvitys toimista, joihin suositusten johdosta on ryhdytty.

– Kidutuksen vastainen komitea on tehnyt tarkastuskäynnillä ja sen raportoinnissa perusteellista ja arvokasta työtä. Raportin havainnot ja suositukset käydään nyt tarkkaan läpi, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo tiedotteessa.