Esitys Hei­nä­pään uu­dis­ta­mi­ses­ta: Sink­ku­tor­ne­ja ja pop-up-kah­vi­loi­ta

Nuoret arkkitehtitoimistot ovat pohtineet, miten peruskorjauksen tarpeessa olevaa Heinäpään kaupunginosaa kannattaisi uudistaa.

Pop-up kahvilat elävöittäisivät Heinätoria ympäri vuoden. Ilmakuvasta näkyy ”sinkkutornit” ja ”miniloftit”. Uusi pysäköintikatujärjestely mahdollistaisi vihreät korttelipihat. Pop-up kahvilat elävöittäisivät Heinätoria ympäri vuoden. Yläpuolella kuva paikasta nykyisessä asussaan. Arkkitehdit ehdottavat, että Isokadun katutila Heinäpäässä järjestellään uusiksi. Yläpuolella tämän hetkinen katukuva. Ilmakuvassa näkyvät ”sinkkutornit” ja ”miniloftit”. Uusi pysäköintikatujärjestely mahdollistaisi vihreät korttelipihat. Yläpuolella nykyinen tilanne.
Pop-up kahvilat elävöittäisivät Heinätoria ympäri vuoden.
Pop-up kahvilat elävöittäisivät Heinätoria ympäri vuoden.
Kuva: HALO ja LUO arkkitehdit

Sinkkutorneja, loft-asuntoja ja tori puiston tilalle. Arkkitehtien suunnitelmat Heinäpään kehittämiseksi muuttaisivat alueen katunäkymää selvästi.

”Heinäpää voisi jatkaa keskustaa, mutta alueen kaikkea potentiaalia ei ole hyödynnetty”, arkkitehti Tuomas Niemelä HALO Arkkitehdistä kertoo.

Hän suunnitteli Heinäpään kehitystä yhdessä LUO Arkkitehdin Miia Mäkisen ja Virve Väisäsen kanssa Pohjois-Suomen arkkitehtien järjestämässä Muotoja ja puolia -keskustelutilaisuudessa.

Alueen keskus sopisi arkkitehtien mukaan Heinätorinpuistoon. Suunnitelmissa puisto palautettaisiin sen alkuperäiseen muotoon toriin. Kesällä torilla voisi toimia pop-up-kahviloita ja talvella luistelukenttä.

Peruskorjauksen tarpeessa

Heinäpään asuntokanta alkaa olla peruskorjauksen tarpeessa. Saneeraustöiden ohessa asuntojen määrää olisi mahdollista lisätä rakentamalla nykyisten kerrostalojen ullakkotiloihin miniloft-asuntoja sekä rakentamalla kortteleiden päihin ”sinkkutorneja”. Kapeisiin kerrostaloihin olisi mahdollista rakentaa yksiöitä ja kaksioita.

”Jos asuntojen määrää lisätään, ne tuovat lisää korjausrahaa talonyhtiöille. Kun alueelle muuttaa lisää asukkaita, se tuo myös palveluita. Jos Heinäpää nähdään tulevaisuudessa osana keskustaa, se lisää alueen arvoa”, Väisänen kertoo.

Kapeat tornitalot veisivät osan kortteleiden autopaikoista. Mäkisen, Niemelän ja Väisäsen suunnitelmassa pysäköinti keskitettäisiin Isokadun pysäköintikadulle, joka myös korvaisi rakentamisessa menetetyt paikat. Tällöin autopaikkoja olisi pitkittäisenä kadun molemmin puolin ja vinottain keskellä. Jalkakäytävät siirtyisivät talojen viereen, kun ne nyt kulkevat talonyhtiöiden omien pysäköintipaikkojen vieressä.

”Autotallit olisi mahdollista muuttaa liikehuoneistoiksi, joista talonyhtiöt saisivat lisätuloja”, Niemelä sanoo.