Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Eri­tyis­avus­ta­jat jat­koi­vat säh­kö­las­kun ker­ta­kor­vauk­sen hiontaa tors­tai­na – "Näkymä sovusta on"

TEMin pohjaesityksessä on lähdetty siitä, että valtio maksaisi 50 prosenttia laskusta. Neuvotteluja käytiin vielä alkuillasta torstaina.

Hallituksen sähköministerityöryhmän erityisavustajat jatkoivat neuvottelujaan uuden sähkötuen yksityiskohdista torstaina. STT:n hieman ennen iltaseitsemää saamien tietojen mukaan neuvottelut olivat vielä kesken. Neuvottelut alkoivat keskiviikkona.

Neuvotteluissa pohjana on ollut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) valmistelema esitysluonnos. Iltapäivällä viideltä hallituslähteestä viestittiin, että näkymä sovusta on.

Edullisimpien sähkösopimusten jättäminen kertakorvauksen ulkopuolelle sopii STT:n tietojen mukaan useimmille hallituspuolueille. Neuvotteluissa keskusteltiin siitä, mikä senttiraja olisi ja olisiko sillä vaikutusta omavastuuseen.

Neuvotteluissa on ollut puhetta sopimuksista, joissa sähkö maksaa alle 10 senttiä per kilowattitunti, mutta rajaa ei siis ole vielä päätetty.

Senttiraja jäi aikaisemmin pois, koska sen luultiin olevan mahdoton toteuttaa, kuvaili yksi hallituslähde keskiviikkona neuvottelujen jälkeen. Toisen lähteen mukaan sen oletettiin hidastavan liikaa kertakorvauksen toteutusta.

Hallituslähteiden mukaan poliittista kiistaa ei juuri ole, mutta osa avoimista kysymyksistä on vaatinut vielä keskiviikkona aloitettujen neuvottelujen jälkeen jatkolaskelmia TEMissä.

Vaikutuksia omavastuuseen harkittava

Erilaisia näkemyksiä on STT:n tietojen mukaan ollut vielä myös siitä, kuinka paljon valtio sähkölaskusta korvaisi. TEMin pohjaesityksessä on lähdetty siitä, että valtio maksaisi 50 prosenttia laskusta. Näin haluttaisiin estää ylikompensointi, jonka on pelätty muun muassa kannustavan kuluttamaan enemmän energiaa.

Osa hallituspuolueista on ollut kuitenkin sitä mieltä, että tukiprosentin tulisi olla suurempi. Silloin pitää harkita, mikä olisi vaikutus omavastuuseen ja tukimaksimiin, sanoi eräs hallituslähde.

Lähteen mukaan se, että edullisimpia sopimuksia pystyttäisiin rajaamaan pois, voisi tuoda pelivaraa. Toisaalta kertakorvaus voidaan toteuttaa sitä nopeammin, mitä pienempää joukkoa tuki koskisi.

Oikeudenmukaista ei lähteen mielestä olisi toisaalta sekään, että rajattua joukkoa palkittaisiin ylikompensaatiolla, koska he olisivat useamman sähkötukimuodon piirissä, vaikka yhteisymmärrys kalliimpien talvikuukausien tukemisesta on olemassa.

Hallitus on jo linjannut, että kertakorvaus maksettaisiin takautuvasti marras- ja joulukuun kulutuksen perusteella neljän talvikuukauden ajan. Omavastuu olisi 100 euroa kuukaudessa ja tukikatto 700 euroa kuukaudessa neljän kuukauden ajan.

Sovittu on myös, että tukeen käytettäisiin kokonaisuudessaan enintään noin 400 miljoonaa euroa. Hallitus on aiemmin päättänyt myös muista tukimuodoista sähkön korkean hinnan vuoksi.