En­si­hoi­to siir­re­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la sai­raan­hoi­to­pii­rin omaksi toi­min­nak­si

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valmistelee ensihoitopalvelun siirtoa omaksi toiminnakseen vuoden 2022 alusta alkaen.

Asiasta tehdyn selvityksen mukaan ensihoidon siirto PPSHP:n omaksi toiminnaksi parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.
Asiasta tehdyn selvityksen mukaan ensihoidon siirto PPSHP:n omaksi toiminnaksi parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.
Kuva: Leinonen Jukka

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valmistelee ensihoitopalvelun siirtoa omaksi toiminnakseen vuoden 2022 alusta alkaen.

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti asiasta perjantaisessa kokouksessaan.

Vuodesta 2015 saakka ensihoitopalvelun ovat tuottaneet Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos.

PPSHP:n johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan samassa organisaatiossa toiminen selkiyttää johtamista ja mahdollistaa ensihoidon nykyistä tiiviimmän integraation erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kanssa.

Selviä hyötyjä maakunnalle selvityksen mukaan

Viime toukokuussa ensihoidon tuottamisesta valmistui selvitys, jonka mukaan ensihoidon siirtäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi toisi maakunnalle selviä hyötyjä.

– Selvityksen mukaan siirto parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta, koska prosessi, laitteet, kuljetuskalusto, työtavat ja välineet yhdenmukaistetaan. Tämä tuo myös kustannussäästöjä. Samalla voimme siirtää pelastuslaitosten piirissä syntyneitä hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä koko maakuntaan, Juha Korpelainen toteaa.

Keskeisenä hyötynä pidetään kotiin vietävien päivystyksellisten palvelujen kehittämisen mahdollistumista uudella tavalla.

– Kotiin vietävät päivystyksellisen palvelut vähentävät epätarkoituksenmukaisia päivystyskäyntejä ja sujuvoittavat potilaiden hoitoa. Tätä kautta myös kokonaiskustannukset pienenevät.