Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Ensi vuoden alusta lähtien seksi ilman suos­tu­mus­ta on rais­kaus ja lapsiin koh­dis­tu­vien sek­suaa­li­ri­kos­ten ran­gais­tuk­set muut­tu­vat an­ka­ram­mik­si

Rikoslain seksuaalirikossäännökset uudistuvat ensi vuoden alusta. Tasavallan presidentti vahvisti lain tänään perjantaina.

Jatkossa raiskauksen määritelmä rikoslaissa muuttuu suostumusperusteiseksi. Jatkossa raiskaus on sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Osallistumista sukupuoliyhteyteen ei pidetä vapaaehtoisena, jos vapaaehtoisuutta ei ole ilmaissut sanallisesti, käytöksellään tai jolloin muulla tavalla.

Uudistuksen myötä lapseen kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset muuttavat tuntuvasti ankarammiksi. Jatkossa lähtökohtana on, ettei lapsi voi pätevästi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa ja sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa on lähtökohtaisesti rangaistava lapsenraiskauksena. Tässä vähimmäisrangaistus on yhdestä kahteen vuoteen vankeutta.

Uuden lain myötä myös seksuaalisen ahdisteluun voi syyllistyä jatkossa muutenkin kuin koskettelemalla. Lisäksi toista esittävän seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tulee erikseen rangaistavaksi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) pitää uudistusta historiallisena.

– Tämä on erittäin tärkeä uudistus, sillä seksuaalirikokset ovat eräitä vakavimmista rikostyypeistä ja loukkaa herkintä osaa ihmisen koskemattomuudesta, Henriksson toteaa.

Seksuaalirikoslain uudistus on osa hallituksen ohjelmaa.