Mainos

Enim­mil­lään 2600 yrit­tä­jää on ko­ro­na-ai­ka­na ollut työn­ha­ki­ja­na Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­tos­sa, nyt työt­tö­myys­etuut­ta saa noin 1600 yrit­tä­jää

Koronapandemian aikana enimmillään 2600 yrittäjää on ollut työnhakijana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa

Maire Mäki kiittelee TE-toimiston henkilöstöä, joka teki keväällä koronan aiheuttaman työruuhkan vuoksi ylitöitä ja viikonlopputöitä, jotta asiakkaiden alkuvaiheen palvelut saatiin nopeasti hoidetuksi.
Maire Mäki kiittelee TE-toimiston henkilöstöä, joka teki keväällä koronan aiheuttaman työruuhkan vuoksi ylitöitä ja viikonlopputöitä, jotta asiakkaiden alkuvaiheen palvelut saatiin nopeasti hoidetuksi.
Kuva: Ester van Dam,

Koronatilanteen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi yrittäjät ovat saaneet työttömyystukea keväästä 2020 lähtien. Väliaikaisen muutoksen tarkoituksena on ollut turvata tulojaan menettävien yrittäjien toimeentulo koronapandemian aikana.

”Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä työttömänä yrittäjätaustaisia henkilöitä noin 1600. He ovat siis yrittäjiä, jotka ovat hakeneet työttömyys-etuutta koronatilanteen vuoksi. Enimmillään Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa on ollut työnhakijana 2600 yrittäjää”, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palvelupäällikkö Jukka Nilivaara sanoo.

Oikeus työttömyysetuuteen on siis päättynyt noin tuhannelta henkilöltä.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

”Jos yrittäjä väliaikaisen lain voimassaolon päättyessä on työnhakijana ja ilmoittaa edelleen hakevansa etuutta, yritystoiminnan vaikutus työttömyysturvaan selvitetään jokaisen kohdalla. Arvioidaan myös se, onko työllistyminen pää- vai sivutoimista pysyvän lainsäädännön perusteella”, Nilivaara kertoo.

Koronapandemia alkoi näkyä TE- toimistossa maalis–huhtikuun vaihteessa. ”Tuolloin uusien asiakkaiden määrä kasvoi voimakkaasti, koska lomautusten määrät lisääntyivät merkittävästi. Edelleenkin tulee päivittäin muutamia uusia yrittäjätaustaisia asiakkaita”, Nilivaara kertoo.

Työttömyysturvan haku uusi asia yrittäjille

”Normaalisti päätoimiset yrittäjät eivät ole olleet oikeutettuja työttömyystukiin, vaan tuen saaminen on edellyttänyt yritystoiminnan lopettamista”, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Maire Mäki sanoo.

Lakimuutos valmisteltiin kuitenkin nopeasti, jotta vaikeaan tilanteeseen joutuneita pienyrittäjiä pystyttäisiin auttamaan.

”Tilanne oli uusi yrittäjille, TE- toimistolle ja etuutta maksavalle Kelalle”, Mäki sanoo. Työttömyysturvan hakeminen ei ollut yrittäjille tuttu asia. ”Asiasta viestitettiin erilaisin keinoin ja eri kanavissa, esimerkiksi TE-toimiston sivuilla, sosiaalisessa mediassa ja tiedotteilla.”

Tiivistä yhteistyötä PPY:n kanssa

TE-toimisto teki entistä tiiviimpää yhteistyötä muun muassa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. ”Heidän kauttaan yrittäjät saivat luotettavaa tietoa oikeudestaan työttömyysturvaan sekä siitä, miten TE-toimiston ilmoittautumisprosessi etenee”, Mäki kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimiston henkilöstö on saanut pääosin positiivista palautetta työttömyysturvahakemusten käsittelystä. ”TE-toimiston henkilöstö teki keväällä koronan aiheuttaman työruuhkan vuoksi yli- ja viikonlopputöitä asiakkaiden alkuvaiheen palveluiden nopeaksi hoitamiseksi”, Mäki kiittelee.

Poikkeuslakien myötä TE-toimistoihin syntyi yrittäjistä uusi asiakasryhmä, jolle perinteiset työhallinnon palvelut eivät suoranaisesti sovellu.

”Henkilöillä on olemassa oleva yritys, jossa he työskentelevät kokoaikaisesti, mutta toiminta ei tuota tuloa. Työmarkkinatuella kompensoidaan nyt tätä liiketoiminnassa tapahtunutta kassavirran laskua. Me pyrimme tarjoamaan tälle kohderyhmälle muutakin palvelua kuin vain työmarkkinatukea yrittäjän oman toimeentulon turvaamiseksi. Tämä on ollut haasteellista”, Mäki painottaa.

Yrittäjille koulutuksia

Koronan myötä TE- toimisto on suunnitellut yhdessä ELY-keskuksen kanssa yrittäjille koulutuksia, joita voi suorittaa joustavasti oman yritystoiminnan ohella oman aikataulun mukaisesti.

”Tavoitteena on tukea yrittäjiä niin, että yritystoiminta jatkuisi ja kehittyisi. Tätä vaihtoehtoa kannattaa yrittäjien hyödyntää”, Mäki vinkkaa.

Myös erilaiset kehittämispalvelut, joita ELY-keskuksen kautta on saatavilla, voivat toimia hyvänä tukena liiketoiminnan kehittämisessä.

”Näiden välineiden avulla TE-toimisto haluaa omalta osaltaan tukea yritystoiminnan jatkoa tässä erittäin haastavassa tilanteessa”, Mäki toteaa.