Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Ely-kes­kus: SSAB:n Raahen tehtaan mo­lem­mat voi­ma­joh­to­rei­tit on syytä ar­vioi­da – säh­kön­siir­to­tar­ve liittyy hii­li­di­ok­si­di­pääs­töis­tä eroon pyr­ki­vään hank­kee­seen

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus antoi torstaina lausuntonsa SSAB:n Raahen tehtaan voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. SSAB on esittänyt kaksi vaihtoehtoa 400 kV:n voimajohdoille, jotka sijoittuisivat yhtiön Raahen terästehtaalta Siikajoen sähköasemalle tai Pyhäjoen Hanhelan sähköasemalle.

Sähkönsiirtotarve liittyy Raahen terästehtaalla käynnissä olevaan Hybrit-hankkeeseen, jonka avulla SSAB pyrkii maailman ensimmäisenä teräsyhtiönä tuomaan markkinoille fossiilivapaan teräksen. SSAB on asettanut tavoitteeksi saada teräslaatu markkinoille jo vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon toimintansa hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.