Pääkirjoitus: Oulukin tar­vit­see mo­ni­toi­mia­ree­nan, mutta liial­li­nen vil­kui­lu Tam­pe­reen suun­taan voi johtaa yli­mi­toi­tet­tuun rat­kai­suun

Jääkiekko: Tors­tai­na Veini Veh­vi­läi­nen haluaa sy­ven­tää Kärp­pien ah­din­koa tor­ju­mal­la kaikki lau­kauk­set

Mielipiteet: Älä riko leik­ki­puis­to­ja, ra­hoil­la saisi keinuja ja tram­po­lii­ne­ja, toivoo 5. luok­ka­lai­set

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Ely-kes­kus sel­vit­tää Fen­no­voi­man alas­ajon tu­ki­toi­mien laa­juut­ta – työ­ryh­mät etsivät keinoja peh­men­tää vai­ku­tuk­sia yri­tyk­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen alasajolla on merkittäviä suoria ja välillisiä vaikutuksia lähialueen elinkeinoille ja työllisyydelle. Vaikutukset heijastuvat myös laajemmalle.

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen alasajolla on merkittäviä suoria ja välillisiä vaikutuksia lähialueen elinkeinoille ja työllisyydelle. Vaikutukset heijastuvat myös laajemmalle.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus kokoaa alueen viranomaisia ja Hanhikivi-hankkeen toimijoita selvittämään tarvittavien tukitoimien laajuutta.

Pyhäjoelle perustettiin ydinvoimala-hankkeen aikana kymmeniä uusia yrityksiä sekä yritysten toimipisteitä. Osaan yrityksiä hankkeen alasajo vaikuttaa välittömästä, osaan viiveellä.

Alueelle on muuttanut työntekijöitä niin kotimaasta kuin ulkomailtakin, useat perheineen.

Varsinaisella ydinvoimala-alueella on viime aikoina työskennellyt muutamia satoja työntekijöitä.

Hankkeen alasajolla on vaikutuksia paitsi rakennushankkeessa suoraan työskenteleviin, myös merkittävästi alueen matkailu-, kaupan- ja palvelualan yrityksiin, perheisiin ja kuntien palveluihin.

Työryhmiä kootaan selvittämään tilannetta

Tilannekuvan ja jatkotoimien tueksi Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on perustanut viranomaisista koostuvan työryhmän. Mukana ryhmässä ovat myös TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Finnvera, Business Finland, Pyhäjoen kunta sekä alueen kunnalliset elinkeinoyhtiöt.

Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tällä viikolla.

ELY-keskus kokoaa myös laajemman toimijaverkoston, Hanhikivi-ryhmän. Siinä mukana ovat viranomaisten lisäksi yrittäjäjärjestöjen edustajat, hankkeen päätoteuttajat, yritykset ja koulutusorganisaatiot.

Työryhmien tehtävänä on selvittää tarvittavien tukitoimien laajuus ja löytää keinoja elinkeinoille ja työvoimalle aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi. Puheenjohtajana ryhmissä toimii Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen johtaja Petri Keränen.

Toimintamalli perustuu työ- ja elinkeinoministeriön äkillisten rakennemuutosten hallinnan konseptiin.