Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Elä­män­krii­sien ja ti­la­päi­sen ah­dis­tu­nei­suu­den koh­dal­la in­hi­mil­li­nen koh­taa­mi­nen ja su­ru­työn aloit­ta­mi­nen ovat kaik­kein tär­keim­piä

Eero Tapio kertoi Kalevan tekstiviestissä (14.4.) Suomen Lääkärilehdessä olleesta artikkelista, jossa alan huippuasiantuntijat toteavat: ”Bentsodiatsepiinit toimivat ja niitä saa kirjoittaa.”

Tapio itse kysyy viestissään: "Joko vihdoin toivoa ja oikeutta myös näitäkin oikeasti tarvitseville?”