Mainos

Eko­lo­gi­nen vas­tuul­li­suus kan­nat­taa: Ener­gia- ja ma­te­riaa­li­te­hok­kuu­del­la saa­vut­taa kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja edistää yri­tys­ten ta­lous­kas­vua

Vastuullisuus yritystoiminnassa tarkoittaa liiketoimintaa ympäristöystävällisellä ja kestävällä tavalla. Siihen kuuluu myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuunkanto.

Rita Porkka johtaa Siikalatvan Mankilassa toimivaa Naturest Oy:tä.
Rita Porkka johtaa Siikalatvan Mankilassa toimivaa Naturest Oy:tä.

Siikalatvan Mankilankylältä operoivan Naturest Oy:n toimintaa johtaa vastuullisuus ja innovatiivisuus. Yritys luonnehtii itseään uuden ajan luontopalveluyritykseksi. Se tarjoaa koulutuksellisia luontoelämyksiä ja työpajoja yrityksille ja koululaisille.

”Meidän päätuotteemme tällä hetkellä ovat yrityksille järjestettävät työhyvinvointi- ja koulutuspäivät luonnossa. Olemme järjestäneet metsäisiä työhyvinvointipäiviä eri puolella Suomea monenlaisille yrityksille ja organisaatioille.”

Yritys on tehnyt konkreettisia valintoja siinä, kuinka se toteuttaa vastuullista liiketoimintaa.

”Ekologinen vastuu käsittää erilaisia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan Ekokompassijärjestelmässä. Koska yrityksemme keskiössä on luonto, on tämä vastuullisuuden osa-alue meille ollut alusta saakka itsestäänselvyys. Toimintamme luonne on myös sellaista, että sen negatiiviset ympäristövaikutukset ovat aika pieniä”, kertoo luontopalveluyritys Naturest Oy:n toimitusjohtaja Rita Porkka.

Reilu kumppani ja työnantaja

Ekologisen kestävyyden huomioimisen esimerkkeinä Porkka mainitsee ajojärjestelyt, vastuulliset hankinnat sekä kasvis- ja lähiruoan tarjoilun asiakkaille.

”Osallistumme myös vuosittain erilaisiin hyväntekeväisyystempauksiin, kuten vesistöjen kunnostustapahtumiin.”

Sosiaalinen ja taloudellinen vastuu tarkoittaa vaikkapa sitä, että Naturest haluaa olla reilu kumppani ja työnantaja.

”Tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat Naturest Oy:lle tärkeitä arvoja ja olemme mukana muun muassa Suomen Sateenkaarimatkailijoiden verkostossa”, Porkka luonnehtii.

Kaksi naista työllistävä yritys haluaa tehdä yhteistyötä sellaisten pienyrittäjien kanssa, jotka jakavat saman arvomaailman.

”Etenkin naisyrittäjät ovat lähellä sydäntämme.”

Ekologisella vastuullisuudelle voidaan hakea ja saada kilpailuhyötyjä, sanoo Suomen yrittäjien ekonomi Sampo Seppänen.
Ekologisella vastuullisuudelle voidaan hakea ja saada kilpailuhyötyjä, sanoo Suomen yrittäjien ekonomi Sampo Seppänen.

Vastuu työllistämisestä ja yhteiskunnan hyvinvoinnista

Yrittäjien liiketoimintakonseptit ja -sektorit ovat hyvin erilaisia, ja vastuullisuudessa painottuvatkin eri asiat eri alojen yrityksille.

”Yrittäjät ovat jo alun perin vastuullisia työllistäessään itsensä ja mahdollisesti muita. Siten he osallistuvat hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen”, toteaa Suomen Yrittäjien ekonomi Sampo Seppänen.

Ympäristön huomioiminen on hänen mielestään tärkeää. Ilmastonmuutos ja luontokato on otettava tosissaan, jotta edellytykset ihmisten hyvinvoinnille säilyvät myös jatkossa.

Ekologisella vastuullisuudella voidaan hakea ja saada kilpailuhyötyjä, ja vastata tuleviin lainsäädännön sekä mahdollisten asiakkaiden ja rahoittajien vaatimuksiin.

”EU:n kestävän rahoituksen sääntely tulee ohjaamaan epäsuorasti pk-yritysten investointien rahoitusta ja sen hintaa riippuen siitä, miten ilmasto- ja ympäristövaatimukset täyttyvät. Lisäksi pankit ovat huomioimassa lainojen riskejä ilmastonäkökulmasta. Tällä on myös vaikutusta tulevaan rahoituksen hintaan”, kertoo Seppänen.

Seppäsen mielestä energia- ja materiaalitehokkuudella voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja edistää yritysten talouskasvua.

Vastuullisuus kannattaa

Myös Rita Porkan mielestä ympäristövastuullisuus on yrityksille hyödyllistä. Tärkeintä on tehdä se näkyväksi, jolloin siitä on hyötyä vaikkapa tarjouskilpailuprosesseissa.

”Yrittäjänä täytyy toki huolehtia myös siitä, että liiketoiminta on kannattavaa. Vastuullisuuden eri osa-alueet huomioiva toiminta ja liiketaloudellinen tuottavuus eivät ole toisiaan poissulkevia asioita.”

Naturest Oy:n työntekijät ovat luontoammattilaisia, joskin eri taustoilla. Porkka on peruskoulutukseltaan ympäristösuunnittelija ja -kasvattaja, kun taas yrityksen toinen työntekijä Petra Koski tulee terveydenhuollon ja markkinoinnin kentältä.

”Toivon, että ympäristökasvattajan sielu näkyy kaikessa tekemisessämme. Maailmanparantajaa minussa on ollut aina ja siitä en halua päästä eroon ikinä.”