Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

EK lähtee so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön työ­ryh­mäs­tä – "Emme ole vuosiin tör­män­neet näin poik­keuk­sel­li­seen tapaan runnoa la­ki­muu­tok­sia työ­ryh­män läpi"

Hallitusohjelmassa on kirjaus tasa-arvolainsäädännön muuttamisesta. Muutoksia tasa-arvolakiin valmistellaan STM:n tasa-arvoyksikön johdolla.

EK:n johtajan Ilkka Oksalan mukaan tasa-arvolakiin muutoksia valmistelevassa työryhmässä ei ole noudatettu asianmukaisia lainvalmistelun vaatimuksia.
EK:n johtajan Ilkka Oksalan mukaan tasa-arvolakiin muutoksia valmistelevassa työryhmässä ei ole noudatettu asianmukaisia lainvalmistelun vaatimuksia.

Työnantajapuolta edustava Elinkeinoelämän keskusliitto EK lähtee kolmikantaisesta työryhmästä, joka valmistelee muutoksia tasa-arvolakiin. EK perustelee lähtöään ryhmästä sillä, että EK:n mielestä ryhmää vetävä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö ei kunnioita kolmikantaisen lainvalmistelun periaatteita.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.) asetti elokuussa sosiaali- ja terveysministeriön johdolla toimivan kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan nopealla aikataululla muutoksia tasa-arvolakiin.

EK:n mielestä STM:n tasa-arvoyksikön toiminta työryhmän johdossa on osoittautunut niin poikkeukselliseksi, että EK ei näe muuta mahdollisuutta kuin irtautua ryhmästä.

– Emme ole vuosiin törmänneet näin poikkeukselliseen tapaan runnoa lakimuutoksia työryhmän läpi noudattamatta asianmukaisen lainvalmistelun vaatimuksia, ihmettelee EK:n johtaja Ilkka Oksala.

"Tasa-arvoyksikkö ei johda työryhmää tasa-arvoisesti"

Oksalan mukaan valmistelu poikkeaa täysin STM:n vakuutusosaston ja työ- ja elinkeinoministeriön työoikeuspuolen noudattamasta hyvän kolmikantavalmistelun käytännöstä.

EK:ta työryhmässä edustanut tasa-arvoasiantuntija Katja Leppänen sanoo, että EK pitää tasa-arvolain kehittämistä tärkeänä ja kannatettavana.

– Se on tehtävä aidossa kolmikantaisessa eli hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen välisessä yhteistyössä. Valitettavasti STM:n tasa-arvoyksikkö ei johda työryhmää millään tavalla tasa-arvoisesti, Leppänen sanoo.

Tasa-arvoyksikkö vetoaa hallitusohjelman kirjauksiin

Leppäsen mukaan työryhmän puheenjohtaja ilmoitti yksipuolisesti heti ensimmäisessä kokouksessa ryhmän työsuunnitelman, ja on tyrmännyt kaikki ehdotukset suunnitelman muokkaamiseksi asianmukaisen lainvalmistelun edellytykset täyttäväksi.

–  Sen sijaan, että työryhmä olisi aloittanut työnsä oikein eli muun muassa kartoittanut nykytilaa ja lakimuutoksia koskevia vaihtoehtoja, STM tuo kokouspöytään itse valmistelemansa lakimuutosluonnokset viimeisteltäväksi, Leppänen kertoo.

Leppänen arvelee, että tasa-arvoyksikön tarkoituksena on käyttää työryhmää keppihevosena, jotta se voisi väittää haluamiensa lakimuutosten valmistelun tapahtuneen kolmikantaisessa yhteistyössä.

STM:n tasa-arvoyksikkö on puolustellut toimintaansa hallitusohjelman kirjauksilla tasa-arvolainsäädännön muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaan palkka-avoimuutta lisätään lainsäädännön keinoin.