Jääkiekko: Kuun­te­le suoraa lä­he­tys­tä Kär­pät–TPS-ot­te­lus­ta

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

CPT antoi alus­ta­vat ha­vain­ton­sa tar­kas­tuk­ses­ta sul­jet­tui­hin lai­tok­siin – myös Oulun vankila tar­kis­tuk­sen koh­tee­na

CPT kävi tarkastusmatkallaan Suomessa 7.–18. syyskuuta.

CPT:n tarkastusmatka suuntautui myös Oulun vankilaan. Arkistokuva.
CPT:n tarkastusmatka suuntautui myös Oulun vankilaan. Arkistokuva.
Kuva: Ukko-Pekka Peura

Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) on antanut alustavat havaintonsa syyskuussa Suomeen tekemästään tarkastusmatkasta.

CPT kävi tarkastusmatkallaan 7.–18. syyskuuta. Tarkastuskohteina olivat muun muassa Oulun vankila, poliisin säilytystilat Kuusamossa, Raahessa ja Ylivieskassa sekä Rajavartiolaitoksen säilytystilat Kuusamon rajanylityspaikalla.

CPT kiinnitti erityistä huomiota poliisin säilyttämien vapautensa menettäneiden henkilöiden henkilöiden, tutkintavankien sekä säilöönottoyksikössä pidettävien ulkomaalaisten tilanteeseen.

CPT:n tietoon ei tullut väitteitä vapautensa menettäneiden epäasiallisesta kohtelusta.

Vankiloiden osalta CPT kiinnitti huomiota koulutetun henkilökunnan puutteeseen, josta esimerkiksi vankien välinen väkivalta ja muut ongelmat näyttävät johtuvan. CPT myös huomautti, että vapautensa menettäneiden henkilöiden oikeudessa ilmoittaa tilanteestaan läheisilleen on viivytyksiä.

CPT piti myös ongelmallisena poliisin hallussa olevien päihtyneiden ihmisten käsittelyä. Komitean mukaan poliisin säilytystiloissa ei ole tarvittavaa terveydenhoidon asiantuntemusta.

CPT:n varsinaisen raportin odotetaan valmistuvan maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Suomella on puoli vuotta aikaa antaa vastauksensa raporttiin.