Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Avio­liit­to­ky­sy­mys raastaa seu­ra­kun­ta­lais­ten ja kirk­koon kuu­lu­vien mieltä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kyvyttömyys ratkaista ns. avioliittokysymys raastaa seurakuntalaisten ja kirkkoon kuuluvien mieltä.

Samaa sukupuolta olevien parien oikeus tulla kirkossa avioliittoon vihityksi ja pappien oikeus toimittaa tai olla toimittamatta vihkiminen jakaa kirkkoon kuuluvien mielipiteitä – riippuen siitä, mitä Raamatun sanomasta painotetaan ja kuinka sitä tulkitaan.

Suomalaiset ovat lainkuuliasta kansaa. Näin on myös kirkossa. Seurakuntalainen haluaa noudattaa kirkkolakia ja olla uskollinen papistolleen ja piispoilleen. Seurakunnallisessa päätöksenteossa luottamushenkilöt eivät yleensä puutu operatiiviseen tai kurinpidolliseen toimintaan.

Sen sijaan luottamushenkilöt haluavat turvata kirkon jumalanpalveluksen ja sakramenttien toimittamisen sekä seurakuntien työntekijöiden ja toimialojen toiminnan jatkumisen Jumalaa ja ihmisiä palvellen.

"Jokaisella tulee olla ehdoton ja luovuttamaton ihmisoikeus."

Kun julkisessa keskustelussa, esimerkiksi mielipidepalstoilla, kirkkoon kuuluvat jaetaan konservatiiveihin ja liberaaleihin, suvaitsevaisiin ja suvaitsemattomiin, oikeaoppisiin, harhaoppisiin ja niin edelleen, tuntuu se kirkon moniäänisessä ympäristössä heppoiselta ja hämmentävältä yleistykseltä.

Kirkon avioliittokysymyksen ratkaisematon tilanne, siihen liittyvät kurinpidolliset ja eettis-moraaliset kannanotot on sälytetty hiippakuntien, seurakuntayhtymien, seurakuntien ja viime kädessä seurakuntalaisten harteille. Seurakuntalainen pakotetaan painiskelemaan niin mielessään kuin mielipiteissään seksuaalimoraalin- ja käyttäytymisen kysymysten kanssa, vaikka hän, tässä ajassa, tukeutuu kristinuskon sanomassa ja Raamatussa aivan erilaisiin hengellisiin perusperiaatteisiin.

Kirkkoon kuuluvat muodostavat kirkon. On selvää, että myös yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyt arvot ja kristillis-humanistisen ihmiskäsityksen lähtökohdat vaikuttavat kirkon sisällä siihen, kuinka kohtaamme ihmisryhmät ja heidän moninaisuutensa. Jokaisella tulee olla ehdoton ja luovuttamaton ihmisoikeus.

ESLI:n valtuustoryhmä haluaa tällä kirjoituksellaan viestittää, että sen jäsenet irtisanoutuvat kaikista eri ihmisryhmiä loukkaavista ja syrjivistä mielipiteistä ja Raamatun tulkinnoista. Valtuustoryhmä toivoo, että yksittäisten henkilöiden mielipiteet ja kirjoitukset, jotka eivät edusta koko kansankirkon mielipidettä, eivät vaikuttaisi kansalaisten haluun olla mukana kirkon toiminnassa.

ESLI:n valtuustoryhmä tukeutuu toiminnassaan ohjelmaansa, jossa kirkon ovet pidetään avoinna kaikille ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja etniseen alkuperään katsomatta.

Kirkon tehtävänä on kertoa rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta ja myös osallistua oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Perusta valtuustoryhmän ohjelmalle ja toiminnallemme on Jeesuksen ilmaisema (Matt.7:12) ohje: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”

Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä -valtuustoryhmä 2019–2022, Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä