Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Au­dio­vi­suaa­li­sen alan tuo­tan­to­kan­nus­ti­men haku avautui Oulun alueel­la

Ohjaaja Mika Ronkainen ja näyttelijä Anne Nielsen Kaikki synnit -rikosdraaman kuvauksissa Lumijoen Lapinkylässä helmikuussa 2020.
Ohjaaja Mika Ronkainen ja näyttelijä Anne Nielsen Kaikki synnit -rikosdraaman kuvauksissa Lumijoen Lapinkylässä helmikuussa 2020.
Kuva: Anssi Juntto / arkisto

Oulun audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuprosessi on avautunut.

Oulun kaupunginhallitus päätti toukokuun puolivälissä, että kaupungin kehittämisrahastosta rahoitetaan audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta 265 000 eurolla vuosina 2021 ja 2022.

Lue lisää: Oulu ha­vit­te­lee isoja AV-tuo­tan­to­ja kan­nus­ti­men avulla – "A­lueel­la käy­te­tään suuri ra­ha­mää­rä hyvin ly­hyes­sä ajassa"

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen tavoitteena on lisätä Oulussa toteutettavien tuotantojen määrää.

Alan tuotannot työllistävät alueella suoraan ja välillisesti suuren määrän ihmisiä.

Tuotantokannustin mahdollistaa tuotantoyhtiölle jopa 10 prosentin palautuksen Oulussa syntyneistä kustannuksista. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi oululaisille työntekijöille maksetut palkat sekä paikalliset palvelu- ja tavaraostot.

Tuotantokannustinta voi hakea yritys tai muu yhteisö taikka yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka toimii audiovisuaalisen tuotannon vastuullisena tuottajana. Tuotantokannustin maksetaan tuotantoyhtiölle jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella.

Pohjois-Suomen elokuvakomissio vastaa tuotantokannustimen käytännön koordinoinnista. Elokuvakomissio toimii Oulun kaupungin alaisuudessa Business Oulu -liikelaitoksen yhteydessä.