LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

Kolumni
Tilaajille

Asuk­kaan, kau­pun­gin, seudun vai valtion Oulu?

Kaupunkien kehittämisen tulisi perustua mekanistisen osallisten mukaan kutsumisen sijaan lopputuloksen arviointiin. Toiminnan oikeutusta ja tavoitetta tulisi siis arvioida ennen muuta laadullisten määreiden kautta.

Ihmisten oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristön kehitykseen on keskeinen piirre länsimaisissa demokratioissa. Vaikutusmahdollisuuksia on entisestään pyritty vahvistamaan perustuslakiin lisätyillä velvoitteilla vuosituhannen vaihteessa.

Vaikka kaavoittajat ovat harjoittaneet osallistavaa suunnittelua jo yli 20 vuotta, on edelleen epäselvää, missä määrin julkinen valta on onnistunut annetussa tehtävässään – tarjota asukkaalle mahdollisuutta vaikuttaa oman elinympäristönsä muutokseen ja  turvata suunnittelun laatu.