Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Tilaajille

Arviot Ke­la-kor­vauk­sen poiston vai­ku­tuk­ses­ta eroavat – kysely: näin moni yk­si­tyi­siä ter­veys­pal­ve­lui­ta käyt­tä­vä siir­tyi­si jul­ki­seen ter­vey­den­huol­toon

Yksityisistä terveyspalveluista maksettava Kela-korvaus saattaa poistua kokonaan. Korvausten poistaminen lisäisi asiakkaiden määrää kunnallisissa terveyskeskuksissa.

-
Kuva: Veera Rahtula

Jopa puolet nyt yksityisiä terveyspalveluita käyttävistä suomalaista voisi siirtyä käyttämään julkisia terveyspalveluita merkittävästi tai ainakin osittain nykyistä enemmän, mikäli yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset leikataan kokonaan pois. Myös lapsiperheistä näin toimisi lähes puolet.

Tämä käy ilmi yksityistä hyvinvointialaa edustavan Hali ry:n, Lääkäripalveluyritykset LPY ry:n ja Suomen Yrittäjien tilaamasta kyselytutkimuksesta. Kantar Oy:n tekemässä kyselyssä selvitettiin Kela-korvauksen poiston vaikutuksia yksityisten lääkäripalveluiden käyttämiseen.