Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Arvio: Amalgam pu­hut­te­lee mut­kat­to­muu­del­laan

Jonglööri Onni Toivosen, tanssija Wilma Seppälän ja muusikko Konsta Leinosen teos rakentuu eri taiteenlajien katkeamattomasta yhteydestä.

Oulu
OuDance-festivaalilla nähty Onni Toivosen ja Wilma Seppälän esitys Amalgam on tanssin ja jongleerauksen yhteentörmäys. Jongleeraus mahdollistaa tanssin ja tanssi kutsuu jongleeraamaan.
OuDance-festivaalilla nähty Onni Toivosen ja Wilma Seppälän esitys Amalgam on tanssin ja jongleerauksen yhteentörmäys. Jongleeraus mahdollistaa tanssin ja tanssi kutsuu jongleeraamaan.
Kuva: Jussi Ulkuniemi

Amalgam on kolmen taiteilijan teos. Jonglööri Onni Toivonen, tanssija Wilma Seppälä ja muusikko-äänisuunnittelija Konsta Leinonen tuovat kukin oman taiteenlajinsa näyttämölle.

Amalgam ei kuitenkaan rakennu lahjakkaiden yksilöiden ja eri taiteenlajien varaan, vaan näiden välisestä katkeamattomasta yhteydestä.