Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Ana­lyy­si: Rohkeat kunnat ovat tu­le­vai­suu­den voit­ta­jia – laiskat ja lan­nis­tu­neet näi­vet­ty­vät

Elinvoima poikii työtä ja kartuttaa kassaa, jolla rahoittaa palveluja. Taantuva kunta kipuilee perustehtävienkin kanssa.

Oulu
Terveisiä Oulun tuleville päättäjille: Oululla on edessä mahtava matka kohti Kultuuripääkaupunki 2026 -aikaa. Uskon, että se voi rakentaa merkittävällä tavalla oululaisille ja kaupungille identiteettiä ja itsetuntoa. Lastenkulttuurin ammattilaisena toivon, että lapsille saataisiin ikioma kulttuurikeskus, elämysten paikka päiväkotiryhmille, kouluille, perheille ja matkailijoille. Oululaiset lapset ansaitsevat sen. Anna Anttonen, vastaava sanataideopettaja
Terveisiä Oulun tuleville päättäjille: Oululla on edessä mahtava matka kohti Kultuuripääkaupunki 2026 -aikaa. Uskon, että se voi rakentaa merkittävällä tavalla oululaisille ja kaupungille identiteettiä ja itsetuntoa. Lastenkulttuurin ammattilaisena toivon, että lapsille saataisiin ikioma kulttuurikeskus, elämysten paikka päiväkotiryhmille, kouluille, perheille ja matkailijoille. Oululaiset lapset ansaitsevat sen. Anna Anttonen, vastaava sanataideopettaja
Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomen kuntakentällä on edessä historiansa suurimmat tuumaus- ja tuunaustalkoot. Tulevalla valtuustokaudella kuntien tehtävistä ja budjetista katoaa puolet soten siirtyessä perustettavien maakunnallisten hyvinvointialueiden huoleksi.

Iso kysymys on, millä eväillä kunta hoitaa jäljelle jäävän leiviskänsä?