Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Ana­lyy­si: Hak­kaa­mat­ta jääneen pienen met­sä­saa­rek­keen suo­je­le­mi­nen ei auta, kun ha­lu­taan oi­keas­ti py­säyt­tää luon­to­ka­to

Luontokadon pysäyttäminen edellyttää Suomen suojelualueverkoston merkittävää kehittämistä. Näin todetaan tuoreessa, 8.6. julkaistussa Suomen ympäristökeskuksen laajassa selvityksessä.

Selvityksen taustalla on EU:n biodiversiteettistrategia, jonka tavoitteena on saada oikeudellisen suojelun piiriin vähintään 30 prosenttia sekä EU:n maa- että merialueista. Tavoitteesta kolmannes eli kymmenen prosenttia tulee suojella tiukasti, mukaan luettuna kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät.