Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Pääkirjoitus
Tilaajille

Am­mat­ti­kou­lu­tuk­sen re­mont­ti jäi kesken - viat pitää kor­ja­ta, jotta työ­elä­mä saa tar­vit­se­man­sa

Ammattitutkinnon suorittaneista eri alojen osaajista on jo nyt huutava pula, ja tulevina vuosina se vain pahenee. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen valuviat pitää korjata, jotta valmistuneiden riittävä osaaminen varmistetaan.

Oululaisen kampaamon toimitusjohtaja moittii alan ammattiopetuksen tasoa (Kaleva 26.10.).  Hänen mielestään koulusta valmistuneiden ammattiosaaminen ei riitä alan vaatimuksiin. Opettajille on annettu liian vähän aikaa opettaa ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Ammatillista koulutusta uudistettiin vuoden 2018 alussa. Ammattikoulutuksen reformiksi kutsutussa remontissa yhä suurempi osa ammattiin opiskelevien opinnoista siirrettiin työpaikoille. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat tekemällä käytännön töitä eli juuri sitä, mitä he sitten valmistuttuaankin tekevät. Samalla ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin ja opettajia vähennettiin.