Oulun kaupunki: Oulu hakee kult­tuu­ri­joh­ta­jaa no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

Pääkirjoitus: Net­ti­hui­jaus­ten tor­ju­mi­sek­si voi­tai­siin tehdä enemmän

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Lin­nan­maal­le syk­syl­lä 2020, hu­ma­nis­tit ja kas­va­tus­tie­tei­li­jät muut­ta­vat alta pois

Oulun Ammattikorkeakoulu (Oamk) aloittaa toimintansa Linnanmaan kampuksella suunnitellusti syksyllä 2020.

Ammattikorkeakoulun toiminnat tulevat kampuksen pohjoisosiin.
Ammattikorkeakoulun toiminnat tulevat kampuksen pohjoisosiin.
Kuva: Sara Oinas

Oulun Ammattikorkeakoulu (Oamk) aloittaa toimintansa Linnanmaan kampuksella suunnitellusti syksyllä 2020.

Linnanmaalle siirtyy 4 000–6 000 Oamkin opiskelijaa ja noin 700 henkilökuntaan kuuluvaa.

Oamkin käyttöön siirtyvät kaikki Linnanmaan kampuksen pohjoispäädyn tilat Tiedekirjasto Pegasuksesta eteenpäin, eli humanistien ja kasvatustieteilijöiden nykyiset tilat sekä entisen biologian laitoksen ja eläinmuseon tilat.

Humanistinen ja kasvatustieteiden tiedekunta siirtyvät Linnanmaan länsiosaan. Ravintolat, kirjastot ja TellUs Innovation Arena tulevat yliopiston ja Oamkin yhteiskäyttöön.

Humanistisen tiedekunnan tilojen peruskorjaus valmistuu kesäkuussa, kasvatustieteiden tilojen peruskorjaus marraskuussa.

Yhteistyö tulee menestystä

Oulun yliopisto on ehdottanut omistusjärjestelyjä, joissa yliopisto tulisi Oamkin enemmistöomistajaksi. Molemmilla laitoksilla olisi jatkossakin omat, toisiaan täydentävät tehtävänsä ja niiden rahoitusjärjestelmät säilyisivät erillisinä.

Yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen mukaan yhteistyötä kehittäen voitaisiin luoda kansainvälisesti vetovoimainen tiede-, koulutus- ja innovaatioyhteisö.

Oamkin rehtori Jouko Paaso tähdentää, että molempien korkeakoulujen on menestyttävä omilla sektoreillaan.

– Yhteistyö tukee sitä, kun voimme toteuttaa kampuksen palvelut tehokkaasti yhdessä.

Oulun kaupunki omistaa Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:stä 76 prosenttia. Kaupunginvaltuusto on linjannut, että kaupungin omistus arvioidaan. Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan mukaan yliopiston ehdottaman omistusjärjestelyselvityksen tekemiselle ei ole estettä.