Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ja­koi­vat yh­dek­sän mil­joo­naa lii­kun­ta­paik­ka­hank­kei­siin – Poh­jois–­Suo­meen 600 000 euroa

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista vuodelle 2021. Avustusta myönnettiin valtakunnallisesti noin yhdeksän miljoonaa euroa 117 hankkeelle, kerrotaan avin tiedotteessa.

Liikuntapaikkarakentamisen avustuksilla rakennetaan sekä uusia liikuntapaikkoja että korjataan jo olemassa olevia. Avustuksilla tuetaan maksuttomia, helposti saavutettavia ja jokaisen käytettävissä olevia liikuntapaikkoja ja helpotetaan uusien lajien kokeilemista omalla lähialueella.

Liikuntapaikkarakentamisen avustusta myönnettiin vuonna 2021 yhteensä 9 268 441 euroa.  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 600 000 euroa kahdeksalle liikuntahankkeelle.

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntaan. Avustuksia myönnetään liikuntapaikkahankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämät avustukset ovat nähtävissä eriteltyinä tästä linkistä.

Lue lisää: Urheilijoita, koululaisia, kuntoilijoita: uusi Ouluhalli on kaikkia varten, mutta haastetta tilojen riittävyyden suhteen on jatkossakin

Uutista päivitetty 19. kesäkuuta: Liikuntapaikkarakentamisen avustusta on myönnetty vuonna 2021 yhteensä 9 268 441 euroa.