Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Kolumni
Tilaajille

Ai­ka­naan oli vain suo, kuokka ja Jussi – Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti niistä ajoista

Aikanaan oli vain suo, kuokka ja Jussi. Teknologisen kehittymisen myötä maatalous on muuttunut radikaalisti niistä ajoista. Vaikka teknologia on muuttanut tuotantomenetelmiä ja niiden aputoimintoja, on yksi asia pysynyt maataloudessa ennallaan. Se, että sitä tehdään luonnon ehdoilla.

Kylvökausi on edennyt meillä, maailman pohjoisimmilla viljelyalueilla, keskimääräisessä aikataulussa. Kylvöjen sujumisen kannalta tarvittavat tietojärjestelmät ovat toimineet hyvin ja häiriöittä.