Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Verkkohäiriöt
Lakkasiko liesi toimimasta, kun Nelostien varteen tuli sähköautojen latausasema? Liikenteen sähköistyminen laittaa sähköverkon koville

Lak­ka­si­ko liesi toi­mi­mas­ta, kun Ne­los­tien varteen tuli säh­köau­to­jen la­tau­sa­se­ma? Lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen laittaa säh­kö­ver­kon koville

29.12.2023 05:00 64
Tilaajille
Ylellä laaja verkkohäiriö, joka on voinut vaikuttaa esimerkiksi tv- ja radiolähetyksiin

Ylellä laaja verk­ko­häi­riö, joka on voinut vai­kut­taa esi­mer­kik­si tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­siin

28.11.2020 09:04