Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ulkopolitiikan johtaminen
Seuraava presidentti joutuu hyppäämään ulkopolitiikan hoidossa liikkuvaan junaan, ja siinä yhteistyön hallituksen kanssa on toimittava
Pääkirjoitus

Seu­raa­va pre­si­dent­ti joutuu hyp­pää­mään ul­ko­po­li­tii­kan hoi­dos­sa liik­ku­vaan junaan, ja siinä yh­teis­työn hal­li­tuk­sen kanssa on toi­mit­ta­va

20.11.2023 17:00 10
Tuppurainen vie ulkoasiainvaliokunnan presidentin pakeille –Uusi puheenjohtaja haluaa varmistaa eduskunnan mahdollisuudet vaikuttaa  Suomen Nato-asioihin

Tup­pu­rai­nen vie ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan pre­si­den­tin pa­keil­le –Uusi pu­heen­joh­ta­ja haluaa var­mis­taa edus­kun­nan mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa Suomen Na­to-asioi­hin

06.07.2023 06:00 8
Tilaajille