työttömyys työllisyys toimenpiteet palkkatukityö tuettu työ
Lukijalta Mielipide Eeva-Leena Ylimäki, Juha Laukka

Palk­ka­tu­ki mah­dol­lis­taa työl­lis­tä­mi­sen ur­hei­lu­seu­rois­sa ja yh­dis­tyk­sis­sä

24.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Varjo

Työl­li­syys kohenee palk­ka­tuel­la – jos nuoriso ja se­nio­ri-ikäi­set ha­lu­taan pitää työe­lä­mäs­sä, niin palk­ka­tu­ki olisi mo­lem­pien kan­nal­ta paras vaih­to­eh­to

14.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuija Pohjola

Palk­ka­tu­kea tulee ke­hit­tää niin, että se tukee op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta eri­tyi­ses­ti aloil­le, joissa on kova pula osaa­jis­ta

26.07.2020 06:00 0
Tilaajille