Talousarvioaloitteet
Perussuomalaiset kansanedustajat Jenna Simula ja Ari Koponen ehdottavat 5,9 miljoonan euron rahoitusta koronakoirille

Pe­rus­suo­ma­lai­set kan­san­edus­ta­jat Jenna Simula ja Ari Koponen eh­dot­ta­vat 5,9 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­ta ko­ro­na­koi­ril­le

16.10.2020 14:22 2