Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

taidetestaajat
Taidetestaajat palaavat taiteen äärelle vaiheittain – kahdeksasluokkalaiset pääsivät Torniossa rikostarinan äärelle Aineen taidemuseoon

Tai­de­tes­taa­jat pa­laa­vat taiteen äärelle vai­heit­tain – kah­dek­sas­luok­ka­lai­set pää­si­vät Tor­nios­sa ri­kos­ta­ri­nan äärelle Aineen tai­de­mu­seoon

21.09.2021 09:30
Taidetestaajat jatkaa tänä syksynä erityisjärjestelyin – Oulussa kahdeksasluokkalaiset pääsevät nykysirkukseen, teatteriin ja naivisminäyttelyyn

Tai­de­tes­taa­jat jatkaa tänä syksynä eri­tyis­jär­jes­te­lyin – Oulussa kah­dek­sas­luok­ka­lai­set pää­se­vät ny­ky­sir­kuk­seen, teat­te­riin ja nai­vis­mi­näyt­te­lyyn

13.10.2020 07:05
Tilaajille