Suomen Perusta
Perussuomalaiset sanoutuvat joukolla irti kohukirjasta – näin sen julkaissut ajatuspaja ja kirjoittaja kytkeytyvät puolueeseen

Pe­rus­suo­ma­lai­set sa­nou­tu­vat jou­kol­la irti ko­hu­kir­jas­ta – näin sen jul­kais­sut aja­tus­pa­ja ja kir­joit­ta­ja kyt­key­ty­vät puo­luee­seen

11.06.2020 14:13 12
Näin asiat etenivät Jukka Hankamäen teoksen julkistuksesta kohuun ja ministerin päätökseen selvittää, miten asiaton teksti vaikuttaa Suomen Perustan saamaan valtionavustukseen

Näin asiat ete­ni­vät Jukka Han­ka­mäen teoksen jul­kis­tuk­ses­ta kohuun ja mi­nis­te­rin pää­tök­seen sel­vit­tää, miten asiaton teksti vai­kut­taa Suomen Pe­rus­tan saamaan val­tion­avus­tuk­seen

11.06.2020 11:46 1
Halla-aho: Suomen Perusta -ajatuspajan julkaisut eivät ole puolueen kannanottoja – Tavio: "Hankamäen henkilökohtainen näkemys"

Hal­la-aho: Suomen Perusta -a­ja­tus­pa­jan jul­kai­sut eivät ole puo­lueen kan­nan­ot­to­ja – Tavio: "Han­ka­mäen hen­ki­lö­koh­tai­nen nä­ke­mys"

10.06.2020 14:21 19