Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Sote-henkilöstö
Rokottamatonta sote-henkilöstöä vähemmän kuin työnantaja luuli, mutta 1–2 prosenttia on sitkeitä – tästä tarve suojella itseään rokotukselta kumpuaa

Ro­kot­ta­ma­ton­ta so­te-hen­ki­lös­töä vä­hem­män kuin työn­an­ta­ja luuli, mutta 1–2 pro­sent­tia on sit­kei­tä – tästä tarve suo­jel­la itseään ro­ko­tuk­sel­ta kumpuaa

08.02.2022 15:09 11
Tilaajille
Hallitus esittää "rokotepakkoa" sote-työntekijöille –  jatkossa alan töissä olisi oltava jokin suoja koronaa vastaan

Hal­li­tus esittää "ro­ko­te­pak­koa" so­te-työn­te­ki­jöil­le – jat­kos­sa alan töissä olisi oltava jokin suoja koronaa vastaan

08.12.2021 18:13 70