sosiaali- ja terveyspalvelut
Oulussa vanhuspalvelut kattavammin kuin Kuusikkokaupungeissa – omaishoidon tukea saaneiden yli 75 vuotta täyttäneiden osuus nousi Oulussa 5,9 prosenttia

Oulussa van­hus­pal­ve­lut kat­ta­vam­min kuin Kuu­sik­ko­kau­pun­geis­sa – omais­hoi­don tukea saa­nei­den yli 75 vuotta täyt­tä­nei­den osuus nousi Oulussa 5,9 pro­sent­tia

15.09.2020 21:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Poh­jois-Poh­jan­maal­la jär­jes­töil­lä on erit­täin mer­kit­tä­vä rooli hy­vin­voin­nin edis­tä­ji­nä sekä so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kump­pa­nei­na ja tuot­ta­ji­na

04.09.2020 05:30 0
Tilaajille