Silja Kejonen
Viimeisin tunti ja vanhemmat
Oululainen Silja Kejonen runoilee omassa karanteenipuutarhassaan kadonneista rutiineista – "Tällainen aika korostaa, miten tärkeää on, että voi fyysisesti jakaa kokemuksiaan"

Ou­lu­lai­nen Silja Kejonen ru­noi­lee omassa ka­ran­tee­ni­puu­tar­has­saan ka­don­neis­ta ru­tii­neis­ta – "Täl­lai­nen aika ko­ros­taa, miten tärkeää on, että voi fyy­si­ses­ti jakaa ko­ke­muk­siaan"

06:15